Promotie-onderzoek

Data uit de NKR worden gebruikt door artsen, onderzoekers en beleidsmakers om via onderzoek de impact van kanker te reduceren. IKNL faciliteert dit via het verstrekken van (geanonimiseerde) data en ondersteuning vanuit de afdeling R&D. In nauwe samenwerking worden vraagstellingen uitgewerkt, data geanalyseerd en inzichten gecreëerd. Op basis van dit onderzoek worden gezondheidszorgbeleid en de oncologische zorgpraktijk aangepast. Vaak wordt gezamenlijk naar aanvullende financiering gezocht om diepgaand onderzoek mogelijk te maken. Dit leidt vaak tot promotietrajecten.

Promovendi die aangegesteld worden op deze promotietrajecten kunnen buiten IKNL werkzaam zijn (bijvoorbeeld ziekenhuizen, universiteiten), of in overleg met de samenwerkende partijen, bij IKNL. IKNL onderstreept het belang van het opleiden van jonge, getalenteerde (arts)onderzoekers. Zij kunnen de opgedane kennis weer ten goede laten komen aan de (oncologische) gezondheidszorg, bij een andere instanties of bij IKNL.

Proefschriften

De afgelopen jaren zijn meer dan honderd proefschriften verschenen, waarbij gebruik is gemaakt van data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en/of waarbij IKNL-onderzoekers waren betrokken. Hieronder treft u een selectie aan:

Borstkanker

Dikkedarm- en endeldarmkanker

Slokdarm-, maag-, en alvleesklierkanker

Gynaecologische tumoren

Hematologische maligniteiten

Longkanker

Zeldzame vormen van kanker

Thematisch promotie-onderzoek