Internationaal

Uit gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat de omvang van het kankervraagstuk in Nederland niet veel verschilt van die in andere Noordwest-Europese landen. Internationale samenwerking biedt de mogelijkheid om per kankersoort verschillen en overeenkomsten tussen landen waar te nemen en daarmee verbetermogelijkheden in kaart te brengen. Als beheerder van de NKR werkt IKNL nauw binnen het European Network of Cancer Registries (ENCR) en de wereldwijde koepel: de International Association of Cancer Registries (IACR).

Internationale classificatie

De Europese kankerregistraties werken aan de vergelijkbaarheid en standaardisatie van data over kanker zodat deze gebruikt kunnen worden om zorg en preventie te verbeteren. En zij stemmen dit weer af met de International Association of Cancer Registries (IACR). Daarvoor wordt het classificatiesysteem ICD-O-3 aangehouden, de internationale classificatie van de World Health Organisation (WHO). Deze standaardisatie is belangrijk om gegevens van verschillende landen te kunnen vergelijken.’

Door de samenwerking van de ruim 400 kankerregistraties is het voor de IACR mogelijk om eens in de vijf jaar een standaardwerk over wereldwijde variatie in het voorkomen van kanker te publiceren: Cancer Incidence in Five Continents

‘Het doel van de kankerregistratie is om met data de zorg en preventie te verbeteren.’

Internationale vergelijkingen

Er is een toenemende vraag naar internationale data vanuit de kankerregistraties. Door de samenwerking tussen de kankerregistraties kunnen we in een internationale context naar kwaliteit van zorg kijken, de uitkomsten per land vergelijken en verbetermogelijkheden in kaart brengen. IKNL is met de NKR betrokken bij een aantal internationale projecten, zoals EUROCARE, CONCORD, EURECCA en RARECARENet.

Wij zijn ook betrokken bij de evaluatie van kankerzorg in het accreditatieprogramma van de OECI. Lees meer over deze internationale evaluatie