Internationaal

Uit gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat de omvang van het kankervraagstuk in Nederland niet veel verschilt van die in andere Noordwest-Europese landen. Internationale samenwerking biedt de mogelijkheid om per kankersoort verschillen en overeenkomsten tussen landen waar te nemen en daarmee verbetermogelijkheden in kaart te brengen. Als beheerder van de NKR werkt IKNL nauw binnen het European Network of Cancer Registries (ENCR) en de wereldwijde koepel: de International Association of Cancer Registries (IACR).

Internationale classificatie

De Europese kankerregistraties werken aan de vergelijkbaarheid en standaardisatie van data over kanker zodat deze gebruikt kunnen worden om zorg en preventie te verbeteren. En zij stemmen dit weer af met de International Association of Cancer Registries (IACR). Daarvoor wordt het classificatiesysteem ICD-O-3 aangehouden, de internationale classificatie van de World Health Organisation (WHO). Deze standaardisatie is belangrijk om gegevens van verschillende landen te kunnen vergelijken.’

Door de samenwerking van de ruim 400 kankerregistraties is het voor de IACR mogelijk om eens in de vijf jaar een standaardwerk over wereldwijde variatie in het voorkomen van kanker te publiceren: Cancer Incidence in Five Continents

‘Het doel van de kankerregistratie is om met data de zorg en preventie te verbeteren.’

Internationale vergelijkingen

Er is een toenemende vraag naar internationale data vanuit de kankerregistraties. Door de samenwerking tussen de kankerregistraties kunnen we in een internationale context naar kwaliteit van zorg kijken, de uitkomsten per land vergelijken en verbetermogelijkheden in kaart brengen. IKNL is met de NKR betrokken bij een aantal internationale projecten, zoals EUROCARE, CONCORD, EURECCA en RARECARENet.

Wij zijn ook betrokken bij de evaluatie van kankerzorg in het accreditatieprogramma van de OECI. Lees meer over deze internationale evaluatie

Bekijk ook statistieken over kanker in Europa op ECIS, het European Cancer Information System. Daarin kunt u de cijfers van Nederland vergelijken met andere Europese landen. 

Of bekijk op de Global Cancer Observatory van de IARC de wereldwijde statistieken van kanker en predicties voor de toekomst. 

Eerdere berichtgeving

 • European Cancer Information System biedt inzicht in kankerlast in Europa
  De Joint Research Centre en de European Network of Cancer Registries hebben 5 februari 2018 een nieuw dataplatform gelanceerd voor het raadplegen en uitwisselen van statistische informatie over kanker in Europa, het European Cancer Information System (ECIS). Kanker lijkt op het eerste gezicht een ziekte die Europeanen willekeurig treft, maar in de praktijk is er grote variatie in de incidentie, sterfte en overleving van kanker. 
   
 • CONCORD-3: studie naar overleving 37,5 miljoen kankerpatiënten in 71 landen
  De overlevingskansen van patiënten met kanker vertonen wereldwijd een stijgende trend, zelfs voor enkele meestal dodelijke vormen van kanker. Tussen landen zijn er echter grote verschillen te zien. Dat blijkt een grote internationale studie van de CONCORD-onderzoeksgroep gepubliceerd in The Lancet. De uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens van 37,5 miljoen patiënten afkomstig uit 322 population-based kankerregistraties uit 71 landen. De hoogste overleving voor de meeste kankersoorten wordt gezien bij patiënten in Noord-Amerika, Australië en Noord-Europa. Nederland bevindt zich, afhankelijk van de soort kanker, overwegend in de subtop. 
   
 • Kanker in Europa: 3,9 miljoen incidenties en 1,9 miljoen sterfgevallen in 2018
  In 2018 zijn er in Europa naar schatting 3,9 miljoen nieuwe gevallen van kanker (inclusief melanomen, maar exclusief andere soorten huidkanker) en overlijden er 1,9 miljoen mensen aan de gevolgen van kanker. Dat blijkt uit cijfers van het European Cancer Information System (ECIS), een informatiesysteem van de Europese Unie waaraan alle kankerregistraties in Europa meewerken. De meest voorkomende vormen zijn borstkanker (523.000), darmkanker (500.000), longkanker (470.000) en prostaatkanker (450.000). Bij elkaar opgeteld vertegenwoordigen deze vier kankersoorten de helft van de totale kankerincidentie in Europa. Longkanker is met 388.000 sterfgevallen in 2018 veruit de belangrijkste doodsoorzaak door kanker.
   
 • RegisTree: NKR goed voorbeeld voor kankerregistraties in Europa
  De RegisTree is een metaforisch model dat ontwikkeld is in het EUROCOURSE-project. In Europa zijn ongeveer 160 kankerregistraties die informatie leveren over de variatie in het risico op kanker en de overleving na de diagnose. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is daar één van. Maar niet zomaar één. De NKR produceert de meest uiteenlopende kennis en is een voorbeeld voor veel Europese registraties. In dit artikel beschrijven prof. dr. Jan Willem Coebergh (emeritus hoogleraar kankersurveillance) en collega’s de schat aan mogelijkheden van een kankerregistratie, weergegeven als een boom met vele vruchten.
   
 • EUROCOURSE: lessen voor en door Europese kankerregistraties
  Kankerregistraties vervullen sinds de jaren ’50 een belangrijke rol in Europa bij het beschrijven van de geografische variatie van de incidentie van kanker, vergelijkingen in de oncologische praktijk en preventieve interventies. In een publicatie in de European Journal of Cancer beschrijven emeritus hoogleraar prof. dr. Jan Willem Coebergh (IKNL) en collega’s de ontwikkelingen en trends die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan binnen de circa 160 kankerregistraties.