Borstkanker

De incidentie van borstkanker is de afgelopen decennia toegenomen en bij de voortdurende optimalisatie van behandelingen is steeds meer aandacht voor het zoveel mogelijk voorkomen van late gevolgen.

Borstkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die met name in westerse landen wordt gediagnosticeerd. Met 27% van alle diagnoses is borstkanker (incl. DCIS) de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Bekijk de flyer 'Borstkanker in Nederland' met trends in incidentie, behandeling en overleving 1989-2020 op basis van de Nederlandse Kankerregistratie. 

 

Informatie over borstkanker voor patiënten vindt u op kanker.nl

Meer patiëntinformatie is ook te vinden op de site van Borstkankervereniging Nederland (BVN). BVN is een patientenorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker. BVN biedt informatie, advies en lotgenotencontact. 

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie van borstkanker, NBCA, (regionale) werkgroepen, richtlijnen of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten met borstkanker, neemt u dan contact op met:

Meer informatie over openstaande klinische trials of ondersteuning bij trials kunt u opvragen bij ons trialbureau.

Borstkanker bij mannen: zeldzaam, maar aantal patiënten neemt toe

Borstkanker in Nederland

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen, maar komt bij mannen ook voor. Met ruim 130 diagnoses per jaar is het een zeldzame vorm van kanker. Het aantal mannen met borstkanker neemt echter wel toe: van 47 patiënten in 1989 naar 139 in 2019. 
 

lees verder

Borstkankerzorg tijdens eerste coronagolf: minder diagnoses, verschuiving in behandeling

Verschuiving van borstkankerbehandeling tijdens eerste coronagolf

Gedurende de eerste coronagolf werden er ruim éénderde minder borstkankerdiagnoses gesteld. Ook kregen meer vrouwen een andere behandeling aangeboden, om daarmee de druk op de zorg te ontlasten. Dat blijkt uit een studie naar de impact van de coronapandemie op diagnostiek, stadiumverdeling en initiële behandeling bij borstkankerpatiënten van Anouk Eijkelboom (IKNL) en collega’s. De studie, gepubliceerd in het Journal of Hematology Oncology, is de eerste die op basis van de Nederlandse Kankerregistratie inzichtelijk maakt wat het effect is van COVID-19 op de behandeling van kankerpatiënten. 

lees verder

Janneke Verloop

senior adviseur borstkanker

lees verder

Jaap Feijer

expert registratie team borstkanker

lees verder

Sabine Siesling

senior onderzoeker

lees verder