Borstkanker

De incidentie van borstkanker is de afgelopen decennia toegenomen en bij de voortdurende optimalisatie van behandelingen is steeds meer aandacht voor het zoveel mogelijk voorkomen van late gevolgen.

Borstkanker is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die met name in westerse landen wordt gediagnosticeerd. Met ruim 25% van alle diagnoses is borstkanker (excl. DCIS) de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen in Nederland.

Informatie over borstkanker voor patiënten vindt u op kanker.nl

Meer patiëntinformatie is ook te vinden op de site van Borstkankervereniging Nederland (BVN). BVN is een patientenorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker. BVN biedt informatie, advies en lotgenotencontact. 

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie van borstkanker, NBCA, (regionale) werkgroepen, richtlijnen of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten met borstkanker, neemt u dan contact op met:

Meer informatie over openstaande klinische trials of ondersteuning bij trials kunt u opvragen bij ons trialbureau.IKNL.Nieuwsbericht

Aantal borstkankerdiagnoses in 2021 toegenomen door herstart bevolkingsonderzoek

In 2021 kregen ruim 18.000 mensen de diagnose borstkanker (inclusief DCIS). Dat is een stuk hoger dan in 2020, toen bijna 15.000 mensen de diagnose borstkanker kregen. De toename is vooral toe te schrijven aan de herstart van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, dat tijdelijk werd stopgezet tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit de kerncijfers borstkanker, die IKNL vandaag publiceert

lees verder

Borstkankerzorg tijdens eerste coronagolf: minder diagnoses, verschuiving in behandeling

Verschuiving van borstkankerbehandeling tijdens eerste coronagolf

Gedurende de eerste coronagolf werden er ruim éénderde minder borstkankerdiagnoses gesteld. Ook kregen meer vrouwen een andere behandeling aangeboden, om daarmee de druk op de zorg te ontlasten. Dat blijkt uit een studie naar de impact van de coronapandemie op diagnostiek, stadiumverdeling en initiële behandeling bij borstkankerpatiënten van Anouk Eijkelboom (IKNL) en collega’s. De studie, gepubliceerd in het Journal of Hematology Oncology, is de eerste die op basis van de Nederlandse Kankerregistratie inzichtelijk maakt wat het effect is van COVID-19 op de behandeling van kankerpatiënten. 

lees verder

IKNL.Medewerker

Janneke Verloop

senior adviseur borstkanker

lees verder

Mariëlle Plaisier

portretfoto Marielle Plaisier

expert registratie long, huid, borst

lees verder

Jaap Feijer

manager research & development

lees verder

Sabine Siesling

Sabine Siesling

hoofdonderzoeker

lees verder