Sabine Siesling

Sabine Siesling

hoofdonderzoeker

Sabine Siesling is hoofdonderzoeker binnen het team Borstkanker. In haar onderzoek richt ze zich op het effect van interventies, zoals organisatie van zorg in zorgpaden, implementatie van richtlijnen. Daarnaast focust ze ook op de inzet van nieuwe technologieën (o.a. apps, verbeterde imaging) op de kwaliteit en de organisatie van de zorg. Hierbij maakt ze vaak gebruik van de gegevens in de NKR. Ze stimuleert en evalueert gepersonaliseerde (na)zorg door het ontwikkelen van voorspellingsmodellen. Samen met het team Borstkanker en partners streeft ze naar een zo passend mogelijke behandeling en nazorgtraject voor elke patient met kanker, met een zo optimaal mogelijke uitkomst: (ziektevrije) overleving en goede kwaliteit van leven.

Sabine Siesling rondde de studie Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden af en is klinisch epidemioloog (B). Naast haar aanstelling bij IKNL is ze professor bij de afdeling Health Technology and Services Research van de Universiteit Twente en bekleedt ze de leerstoel Outcomes research and personalized cancer care of 'Kankerzorg op maat'.

Samen mèt zorgverleners kunnen we op basis van real world data de zorg op grotere schaal meer verbeteren, dan dat één enkele zorgverlener dat kan.

Nevenfuncties 

  • Hoogleraar Universiteit Twente
  • Lid bestuur Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON)
  • Lid bestuur NABON Breast Cancer Audit (NBCA)
  • Lid Raad van Toezicht PALGA
  • Lid kerngroep Herziening Code Goed Gedrag
  • Lid Raad van Toezicht, Duitse ministerie van Gezondheid, Robert Koch Instituut, “Zentrums für Krebsregisterdaten”, Berlijn
  • Lid European Commission Breast Cancer Initiative - Quality Assurance Group
  • Lid ICBP SurvMark-2 Academic Reference Group
  • Lid Scientific Advisory board Evidencio
  • Lid Scientific Advisory board Pink Trainer (rehabilitatie app)

 Publicaties

Aan het woord

Oratie

Projecten

Primary Secondary Cancer Care Registry

Door patiënten in de eerste lijn gedurende een langere termijn te monitoren, kunnen gegevens over de late effecten van kanker en behandelingen worden opgespoord. Dankzij een koppeling tussen de Nederlandse Kankerregistratie en de NIVEL Zorgregistraties Eerstelijn zal meer inzicht ontstaan in het volledige zorgpad van mensen met kanker. De gedeeltelijke samenvoeging van deze registraties heeft de naam ‘Primary-Secondary Cancer Care Registry’ (PSCCR). Momenteel bevat de PSCCR alleen gegevens over borstkanker, maar in de toekomst kan dit uitgebreid worden naar andere soorten kanker.

lees verder

De impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten

Welke impact heeft de COVID-19 uitbraak de zorg voor mensen met symptomen van kanker en de zorg voor mensen met kanker. Welke factoren spelen hierbij een rol en welke lessen kunnen we leren voor de toekomst? Sinds de COVID-19 uitbraak daalde het aantal diagnoses kanker enorm. Door verminderde capaciteit en beperkende maatregelen is de toegankelijkheid, logistiek en inhoud van de zorg aangepast. Het project Covid Cancer Care NL betreft een analyse van de effecten op het hele zorgpad voor kanker om te komen tot concrete aanbevelingen bij het (re)organiseren van zorg. 

lees verder
Nieuws

Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

de intensiteit van behandeling bij endeldarmkanker is afgenomen De behandeling van patiënten met niet-uitgezaaide endeldarmkanker veranderde tussen 2008 en 2021, mede ingegeven door de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en richtlijnen voor radiotherapie. Dat blijkt uit onderzoek van An-Sofie Verrijssen (Catharina Ziekenhuis) en Jelle Evers (IKNL/Universiteit Twente), gepubliceerd in Clinical Oncology. Over het algemeen kregen patiënten na een endeldarmkankerdiagnose een minder intensieve behandeling. lees verder

Twee toekenningen in KWF themacall 'Smart Measurements Technologies'

Twee projecten kwaliteit van leven borstkanker KWF honoreert binnen de themacall 'Smart Measurements Technologies' twee projecten waar IKNL-onderzoekers nauw bij betrokken zijn. Beide projecten zetten in op het vroegtijdig monitoren van bijwerkingen van chemotherapie voor borstkankerpatiënten. lees verder

Kans op terugkeer borstkanker kleiner na diagnose binnen bevolkingsonderzoek

Verschil tussen diagnose bij screening en klinisch De kans dat borstkanker terugkeert, is kleiner bij vrouwen waarbij de borstkanker via het bevolkingsonderzoek wordt ontdekt dan bij vrouwen waarbij de borstkanker klinisch werd gedetecteerd. Dat blijkt uit onderzoek van Anouk Eijkelboom en Linda de Munck (IKNL) en collega’s. lees verder

Promotie Anouk Eijkelboom: borstkankerzorg in tijden van schaarste

Anouk Eijkelboom deed onderzoek naar de effecten van de COVID-19 pandemie op borstkankerzorg Met meer patiënten en minder handen aan het bed dreigt zorg steeds schaarser te worden. Ingrijpen is noodzakelijk om de zorg van morgen kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Onderzoeker Anouk Eijkelboom (IKNL) keek naar dit vraagstuk voor de borstkankerzorg, onder meer door de effecten van de COVID-19-pandemie op de oncologische zorg in kaart te brengen. Ze promoveerde op 8 december. lees verder

Internationaal onderzoek: diagnose borstkanker in Nederland relatief vroeg gesteld

In Nederland wordt borstkanker relatief vroeg ontdekt

Borstkanker in Nederland wordt vaker in een vroeg stadium gediagnosticeerd ten opzichte van andere landen. Dat blijkt uit een studie van de International Agency of Cancer Research, gepubliceerd in JAMA Oncology.

lees verder

Overleving bij uitgezaaide kanker beperkt toegenomen na introductie nieuwe geneesmiddelen

De overleving bij uitgezaaide kanker nam iets toe

De overleving van patiënten met uitgezaaide kanker is in de afgelopen drie decennia bij de meeste tumorsoorten beperkt toegenomen. Dat blijkt uit een studie van Marianne Luyendijk (IKNL) en collega’s. In de onderzoeksperiode werden meer dan tachtig nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd en is gekeken naar de overleving bij solide tumoren.  

lees verder

'Verbazingwekkend hoe flexibel we konden zijn in COVID-tijd'

Het COVID-19 en kanker symposium

Behandelaars, patiëntenorganisaties en beleidsmakers wisten razendsnel in te spelen op de coronapandemie, waardoor de impact op de oncologische zorg relatief beperkt is gebleven. Dat is een van de conclusies die naar voren kwam op het COVID-19 en kanker symposium.

lees verder

Kankersoorten

Borstkanker, tumorbreed

Aandachtsgebieden

Predictiemodellen, evaluatie- en implementatieonderzoek

Onderzoeksdomeinen

Public health, kwaliteit van zorg, leven met en na kanker

Contactgegevens

LinkedIn

E-mail