Hematologische kankersoorten

Hematologische kankersoorten staan momenteel met circa 9.700 nieuwe patiënten per jaar op nummer 5 van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland bij zowel mannen als vrouwen. Lees ook het rapport 'Hemato-oncologische zorg in Nederland'.

Onderverdeling

Hematologische kankersoorten worden grofweg onderverdeeld in lymfeklierkanker, plasmaceltumoren, leukemie, myelodysplastische syndromen (MDS) en myeloproliferatieve aandoeningen (MPN). Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en het folliculair lymfoom (FL) zijn de meest voorkomende vormen van lymfeklierkanker, het multipel myeloom (MM) van de plasmaceltumoren.

Volgens de internationale RARECARE-definitie is een kankersoort zeldzaam als het zes nieuwe patiënten per 100.000 personen per jaar treft. Voor Nederland betekent dit dat een kankersoort zeldzaam is als er minder dan 1.021 nieuwe diagnoses per jaar zijn. Op het diffuus grootcellig B-cellymfoom en het multipel myeloom na zijn momenteel alle vormen van hematologische kankersoorten zeldzaam. 

Cijfers en figuren

Lees meer over de incidentie, behandeling, overleving en prevalentie van hematologische kankersoorten. Cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronvermelding (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl)

Informatie voor patiënten over lymfeklierkanker, plasmaceltumoren, leukemie, myelodysplastische syndromen (MDS) en myeloproliferatieve aandoeningen (MPN) vindt u op kanker.nl en op de website van patiëntorganisatie Hematon

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek van hemato-oncologische ziektebeelden en over regiorapportages en (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met:

Eerstelijn 6xR-CHOP21 bij DLBCL net zo effectief en met minder bijwerkingen

close-up infuuszak

Eerstelijnsbehandeling met 6x R-CHOP21 is even effectief in vergelijking met intensievere en meer toxische schema’s met R-CHOP14. R-CHOP21 kan daarom worden overwogen bij alle patiënten met stadium II-IV diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Dat concluderen Djamila Issa (Amsterdam UMC, Jeroen Bosch Ziekenhuis) en collega’s in een studie met NKR-data. Deze uitkomst dient nog wel bevestigd te worden in een grotere groep patiënten met een langere follow-up.

lees verder

Toename conditionele relatieve overleving bij patiënten met folliculair lymfoom

De conditionele relatieve overleving van patiënten met folliculair lymfoom neemt gestaag toe met elk overleefd jaar sinds de diagnose. Dat blijkt uit een Nederlandse populatiestudie die recent is gepubliceerd in het Blood Cancer Journal. In deze studie, van promovenda Manette Dinnessen (IKNL) en collega’s, is op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) de vijfjaarsoverleving in kaart gebracht. Een gesprek over deze studie met dr. Avinash Dinmohamed, IKNL en prof. dr. Marie José Kersten, hoogleraar Hematologie in het Amsterdam UMC.

lees verder

Mariëlle Plaisier

expert registratie hemato-oncologie

lees verder

Ward Posthuma

medisch adviseur

lees verder

Avinash Dinmohamed

onderzoeker postdoc

lees verder