Gevolgen van multipel myeloom

Mensen met multipel myeloom (MM) kunnen late gevolgen ervaren door de ziekte en/of de behandeling, zoals vermoeidheid, angstklachten en problemen bij dagelijkse bezigheden. Waar iemand last van krijgt, is moeilijk te zeggen. Dat kan voor iedere persoon anders zijn.

Hieronder is weergegeven hoeveel procent van de mensen die leven met MM bepaalde gevolgen ervaren. Deze data is afkomstig uit PROFIEL. De behandeling is afhankelijk van het stadium van de kanker en in de meeste gevallen bestaat de behandeling voor MM uit een systemische behandeling, radiotherapie, stamceltransplantatie of wordt een afwachtend beleid gehanteerd.

Fysieke en mentale gezondheid

41% van de mensen die leven met MM ervaart vermoeidheidsklachten en 35% ervaart neuropathie (zoals tintelingen in handen/voeten). 30 procent de mensen die leven met MM ervaart sombere gevoelens en 25% angstklachten. Mensen die geen kanker hebben gehad hebben minder last van deze klachten.

Belemmering in het functioneren

43% van de mensen die leven met MM ervaart problemen bij dagelijkse bezigheden, zoals (vrijwilligers)werk en hobby’s. 24% van de mensen die leven met MM ervaart cognitieve problemen (problemen met denken, zoals iets onthouden of je aandacht erbij houden) en 29% van de mensen die leven met MM ervaart problemen in het sociale leven. Deze klachten worden in mindere mate ervaren door mensen die nooit kanker hebben gehad.

Gevolgen naar tijd

Het aantal mensen met MM die gevolgen ervaren neemt toe naarmate de tijd sinds diagnose toeneemt. Zo ervaart bijvoorbeeld meer dan 40% van de mensen die leven met MM 2 tot 5 jaar na de diagnose vermoeidheidsklachten, problemen bij dagelijkse bezigheden en/of neuropathie.

Kenmerken participanten

In onderstaande tabel staan die kenmerken van de mensen die leven met of na Multiple Myeloom en de vragenlijst hebben ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de mensen zonder kanker die de vragenlijst hebben ingevuld is 66.6 jaar (SD = 10.0 jaar) en het merendeel is man (59%). De percentages over behandeling vormen samen meer dan 100%, omdat sommige participanten twee of meer behandelingen (tegelijkertijd) ondergaan zijn.

Signaleren, bespreken en verwijzen bij klachten

Na het signaleren en bespreken van klachten door de ziekte of behandeling kunt u als zorgprofessional doorverwijzen naar ondersteunende zorg. Vind aanbieders van passende zorg in de regio op Verwijsgids Kanker, de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan gegevens van zorgverleners, instellingen en patiƫntenorganisaties. Zoek op postcode zorg dichtbij. Voor patiƫnten en naasten is de Verwijsgids Kanker opgenomen op Kanker.nl, het platform met alle informatie over kanker bij elkaar.

Meer informatie

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de gevolgen van MM, neem dan contact op met dr. Simone Oerlemans, senior onderzoeker. Voor vragen over PROFIEL en de verzameling van kwaliteitvanlevendata kunt u contact opnemen met Nicole Horevoorts, onderzoeker, 088 234 6811, of bekijk de pagina over kwaliteitvanlevendata. Voor epidemiologische data, bekijk de NKR-cijfers over MM.

Bekijk onze pagina over kanker en leven voor meer informatie over de gevolgen van kanker en de behandeling.