Klassiek Hodgkinlymfoom

Klassiek hodgkinlymfoom is een zeldzame kanker die onder de hematologische maligniteiten valt. Ieder jaar krijgen zo'n 400 mensen in Nederland deze diagnose. In tegenstelling tot de meeste hematologische maligniteiten, worden er relatief veel jonge patiënten (< 40) met HL gediagnostiseerd. Hoewel de overleving voor deze jonge patiëntengroep ontzettend hoog is (tussen de 95 en 99%), blijft de overleving voor met name patiënten ouder dan 61 achter.

Incidentie

In totaal kregen 1.887 volwassenen in Nederland de diagnose HL in de periode 2014-2018. De mediane leeftijd bij diagnose was 40 jaar; 41 jaar voor mannen en 37 jaar voor vrouwen. De diagnose klassiek hodgkinlymfoom werd iets vaker gesteld bij mannen (57%) dan bij vrouwen (43%). Een kwart van de patiënten was 61 jaar of ouder ten tijde van de diagnose.

Diagnostiek

Voor de algehele populatie was de stadiumverdeling min of meer gelijk verdeeld in de periode 2014-2018. Ruim de helft van de patiënten met stadium I en II (beperkt stadium) was 18-39 jaar ten tijde van de diagnose (57%). Patiënten met stadium III en IV (gevorderd stadium) waren over het algemeen ouder ten tijde van de diagnose. De mediane leeftijd bij diagnose van patiënten met beperkt en gevorderd stadium was respectievelijk 36 en 47 jaar. Het stadium was onbekend bij 14 (1%) patiënten. De mediane leeftijd van deze patiëntengroep bij diagnose is 79 jaar.

Primaire behandeling

Er werden geen noemenswaardige trends waargenomen in de periode 2014-2018 in het voorschrijven van eerstelijnstherapie bij patiënten in de leeftijdsgroepen 18-39 en 40-60 jaar. Over tijd werden patiënten in de leeftijdsgroepen 61-70 en >70 jaar meer behandeld met CHOP of CHOP-achtige schema’s, met name bij patiënten >70 jaar.

De meeste patiënten met beperkt stadium-HL in de leeftijd 18-39 (64%) en 40-60 jaar (78%) kregen in de periode 2014-2018 gecombineerde chemo- en radiotherapie, bestaande uit ABVD gevolgd door bestraling. Een minderheid van patiënten in deze leeftijdsgroepen kreeg een behandeling met uitsluitend ABVD, respectievelijk 29% en 16%. Een behandeling met (escalated) BEACOPP werd nauwelijks toegepast in deze patiëntengroep.

De meeste patiënten met gevorderd stadium-HL in de leeftijd 18-39 (56%) en 40-60 jaar (59%) kregen ABVD. Na ABVD was (escalated) BEACOPP de meest toegepaste behandeling, respectievelijk 40% en 30%.

Circa 25% van de patiënten ouder dan 70 jaar met alle ziektestadia ontving geen anti-neoplastische behandeling. Patiënten ouder dan 70 jaar kregen steeds vaker een behandeling met CHOP of CHOP-achtige schema’s. Als gevolg daalde de toepassing van ABVD.

Overleving

De relatieve 5-jaarsoverleving van patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar was betrekkelijk hoog in de periode 1989-1999 (90%; 95% betrouwbaarheidsinterval, 89%-92%). De relatieve 5-jaarsoverleving van deze patiënten steeg naar 99% (95% betrouwbaarheidsinterval, 96%-100%) in de periode 2014-2018. Deze bevinding toont aan dat patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar een overleving hebben die vergelijkbaar is met de algemene bevolking in de eerste vijf jaar na diagnose.

De relatieve 5-jaarsoverleving van patiënten in de leeftijd van 40 tot en met 60 jaar volgde een trend analoog aan die van patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar. De relatieve 5-jaarsoverleving (95% betrouwbaarheidsinterval) van patiënten in de leeftijd van 40 tot en met 60 jaar was 82% (79%-84%) in de periode 1989-1999 en 89% (80%-94%) in de periode 2014-2018.

De relatieve 5-jaarsoverleving van patiënten in de leeftijd van 61 tot en met 70 jaar en ouder dan 70 jaar liep achter ten opzichte van jongere patiënten. In deze oudere patiëntengroep blijft sprake van substantiële oversterfte ten opzichte van de algemene bevolking.

De relatieve 5-jaarsoverleving had een relatie met stadium. Hoe hoger het stadium, hoe meer oversterfte ten opzichte van de algemene bevolking. De relatieve 5-jaarsoverleving van patiënten met stadium I in de periode 2014-2018 was 104%. Dit resultaat suggereert dat deze patiënten minder snel overlijden dan de algemene bevolking. Aan de andere kant van het spectrum hebben patiënten met stadium IV aanzienlijke oversterfte in de periode 2014-2018 ten opzichte van de algemene bevolking. De relatieve 5-jaarsoverleving van deze patiënten is 78%.

Deze informatie is een aanvulling op de informatie per hematologische maligniteit in het rapport 'Hemato-oncologische zorg in Nederland'. In het rapport vindt u een samenvatting van de informatie per hematologische maligniteit, uitgebreide informatie over kwaliteit van leven bij patiënten die een hematologische maligniteit hebben (gehad) en aanbevelingen om de hemato-oncologische zorg nog verder te verbeteren. Bekijk ook kwaliteitvanlevengegevens over late gevolgen bij HL.

Informatie voor patiënten over klassiek Hodgkinlymfoom indt u op kanker.nl en de website van patiëntenorganisatie Hematon