Partners

Voor het ontwikkelen van de Kankeratlas heeft IKNL met verschillende partners samengewerkt. 

De Kankeratlas is een initiatief van IKNL dat tot stand is gekomen in samenwerking met een aantal andere partijen. Zo volgt de Nederlandse Kankeratlas nauw de methodiek die gebruikt is in de Australische Kankeratlas en heeft het projectteam van de Nederlandse Kankeratlas in de ontwikkeling veel samengewerkt en afgestemd met het team van de Australische Kankeratlas. 

De Australische atlas is ontwikkeld samen met een team van statistici, onderzoekers op het gebied van kanker en visualisatie- en IT-experts van Cancer Council QueenslandQueensland University of Technology (QUT) en vertegenwoordigers van het Australian Institute of Health and Welfare (AIHW). Het werd ondersteund door the FrontierSI, met input vanuit overheden, publiek en de media. In het bijzonder willen we Peter Baade van Cancer Council Queensland (Statistics and advice) en Kerrie Mengersen van QUT (Statistics and advice) niet ongenoemd laten.

Ook voor de Nederlandse Kankeratlas heeft IKNL gebruik gemaakt van de expertise van in- en externe statistici, epidemiologen, onderzoekers en specialisten op het gebied van kanker en IT-experts. Ook deskundigen, zoals experts vanuit de wetenschappelijke beroepsverenigingen en kankerpatiëntenverenigingen en zoals epidemiologen en medisch milieukundigen van alle GGD'en in Nederland zijn uitgenodigd om mee te kijken bij de teksten en de duiding van de variatie van verschillende kankersoorten in Nederland. 

Verder heeft KWF besloten om naar aanleiding van de lancering van de Kankeratlas en in afstemming met IKNL en GGD-GHOR Nederland het financieringsproject  Kanker Lokaal op de Kaart te starten. Daarin stelt KWF aanvullende financiering op die van de overheid beschikbaar aan GGD'en en gemeenten, om op regionaal niveau een aanpak voor kankerpreventie te ondersteunen.