Wat we doen

Al onze activiteiten zijn er op gericht de impact van kanker te reduceren. Betrouwbare en onafhankelijke inzichten over kanker genereren en delen, is de kern van ons werk.

Registeren

In de Nederlandse ziekenhuizen registreren onze onafhankelijke, goed opgeleide en in nauwgezette processen werkende datamanagers voor de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Zij vertalen en valideren de gegevens van alle patiënten met kanker vanuit het elektronisch patiëntdossier naar uniforme en gestandaardiseerde datasets.

Analyseren

We analyseren de verzamelde data en voeren er wetenschappelijk onderzoek mee uit. We doen onderzoek naar alle fases in het verloop van de ziekte voor de patiënt: welke factoren een rol spelen bij het voorkomen van kanker, hoe de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd, de kwaliteit van leven kan toenemen voor de patiënt die met of na kanker leeft, en − als genezing niet meer mogelijk is − wat er nodig is om de zorg in de laatste levensfase te verbeteren. We werken daarin nauw samen met onderzoekers en zorgprofessionals van andere organisaties om zo onderzoek te doen met meer impact. 

Delen en duiden

De inzichten uit NKR-data delen we met diegenen die de zorg voor patiënten kunnen verbeteren: zorgprofessionals, besturen van ziekenhuizen, public health organisaties, (oncologische) netwerken en beleidsmakers. In regiorapportages bieden we samenwerkende ziekenhuizen spiegelinformatie. Met NKR Online kunnen ziekenhuizen bovendien zelf hun prestaties vergelijken met omliggende ziekenhuizen of landelijk met alle ziekenhuizen in Nederland. 

We delen onze inzichten ook met een breder publiek. Via onze website en NKR cijfers, de online database die vrije toegang biedt tot de epidemiologie van kankersoorten. Daarnaast publiceren we, vaak samen met partners, regelmatig rapporten en andere (online) uitgaven die de laatste stand van de kankerzorg in kaart brengen. Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker, is hier een recent voorbeeld van. 

Kanker.nl

Ook brengen we informatie naar patiënten en hun naasten. IKNL, KWF en NFK zijn de initiatiefnemers en partners binnen kanker.nl, het online platform voor patiënten met kanker. Voor dit platform leveren wij cijfers over kanker en de overzichten Bijwerkingen bij kanker, Onderzoek bij kanker en de Verwijsgids Kanker, welke binnen Kanker.nl worden ontsloten voor patiënten en naasten. Deze kennisproducten die IKNL voor Kanker.nl levert, zijn met name bedoeld om inzicht te geven in de stand van zaken rond (de behandeling) van kanker. Het helpt patiënten onderbouwd mee te denken over de opties rond de behandeling en de effecten daarvan op hun kwaliteit van leven. 

Steeds beter

Op al deze terreinen willen we het steeds beter doen. We zijn permanent op zoek naar nieuwe manieren om tot meer en betere inzichten te komen om de impact van kanker te reduceren. We investeren in de ontwikkeling en implementatie van instrumenten die zorgprofessionals en patiënten ondersteunen bij de besluitvorming in het behandelproces. En we zoeken naar nieuwe mogelijkheden om data beter samen te brengen en te ontsluiten om de kankerzorg en preventie verder te optimaliseren. Lees meer over onze visie op data en innovatie.