Organisatie

Bij IKNL werken circa 550 werknemers op verschillende locaties.

Zoek een onderzoeker, adviseur of expert registratie

Raad van toezicht

Mr. P.G. (Gijs) de Vries (voorzitter)
Prof. dr. G.A. (Gerrit) Meijer (vicevoorzitter)
Drs. M. (Marlies) van Elst
Drs. C.A.L.M. (Christianne) Lennards
Prof. dr. H.W.M. (Hanneke) van Laarhoven

Voor nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht: zie het jaarverslag 2022
Eerdere jaarverslagen

Bekijk de Visie Toezichthouden IKNL

Raad van bestuur

Prof. dr. M.A.W. (Thijs) Merkx
Prof. dr. V.E.P.P. (Valery) Lemmens

Managementteam

Manager registratie - dr. O. (Otto) Visser en K. (Karin) Hummel
Manager kennis & advies - S. (Suzanne) Verboort
Manager kennis & advies en medisch manager - dr. B.P. (Bas) Geerdes
Manager research en development - prof. dr. L. (Lonneke) van de Poll-Franse en J. (Jaap) Feijer
Manager bedrijfsvoering - P. (Paul) Pöttgens
Hoofd bestuursbureau en bestuurssecretaris - dr. A (Akke) Albada

Medisch adviseurs

Dr. Ward Posthuma, hematoloog
Dr. Peter Kunst, longarts
Prof.dr Ignace de Hingh, chirurg
Dr. Manon Boddaert, arts palliatieve zorg
Dr. Harm van Melick, uroloog

Patiëntenadviesraad (PAR)

De PAR is een belangrijk adviesorgaan van IKNL. De PAR bestaat uit (ex-)kankerpatiënten of naasten die vanuit hun ervaring meedenken over verbeterpunten in de oncologische zorg.

L. (Lidwien) Kroon (voorzitter)
K.A. (Kirsten) Coutinho
A. (Ab) Doorn
J. (Jikke) van Elk
V.M.W. (Vincent) de Jong
Dr. ing. H.J. (Henk) van Kranen

Commissie van toezicht op de Kankerregistratie

De Commissie van toezicht op de Kankerregistratie houdt toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De commissie adviseert de raad van bestuur over gegevensaanvragen.

Mr. O.G.A. (Orian) van der Beek, voorzitter, namens de NFU-ziekenhuizen
P. (Pedro) Janssen, namens de NVZ-ziekenhuizen
Mr. H.J.M. (Jet) van Lierop, namens de patiënten (NFK)
Prof. dr. J.Th.M (John) Plukker, namens de medisch specialisten (FMS)

Algemene gegevens IKNL

IKNL is bij notariële akte van 31 december 2010 ontstaan uit een bestuurlijke fusie van zeven integrale kankercentra. De juridische fusie tot één Integraal Kankercentrum Nederland, waarin ook het achtste integrale kankercentrum opging, vond plaats op 31 december 2013. Statutaire vestigingsplaats is de locatie Utrecht, Godebaldkwartier 419, 3511 DT. 

IKNL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30284694, RSIN-nummer 822165776. IKNL heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).