Suzanne Verboort

Suzanne Verboort

manager afdeling Kennis & Advies

Suzanne Verboort is samen met Bas Geerdes verantwoordelijk voor de afdeling Kennis & Advies, waar adviseurs en medisch adviseurs werken. Adviseurs houden zich bezig met strategische vraagstukken over beleid, organisatie van zorg en verandermanagement. Dit doen ze door veel in contact te zijn met onze stakeholders. We hebben adviseurs met expertise van een specifieke tumorsoort, kwaliteit van leven met en na kanker én experts op het gebied van palliatieve zorg. 

Daarnaast is Suzanne samen met dr. Maaike van der Aa aanspreekpunt voor onder andere gynaecologische oncologie en de aanlevering van data voor kwaliteitsregistraties vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarnaast is zij betrokken bij samenwerkingsverbanden in regionale oncologienetwerken, zoals OncoZON in Zuid-Oost-Nederland.

Suzanne is van oorsprong verpleegkundige en volgde de opleiding Innovatie in zorg en dienstverlening en de master Management & Innovatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Excellente zorg voor alle oncologische patiënten, ongeacht welk ziekenhuis ze binnenlopen, is nog steeds de uitdaging in mijn vak!

Nevenfuncties 

  • Secretaris van de WOG (NVOG)
  • Ondersteuning DGOG (NVOG)

Zie ook 

Projecten

PRISMA-project: Achterhalen oorzaken incomplete stadiëring ovariumcarcinoom

Het PRISMA-project had als doel oorzaken van het incompleet stadiëren te achterhalen bij vrouwen met laagstadium ovariumcarcinoom. Door inzicht in de oorzaken zijn verbeteracties geformuleerd waarmee ziekenhuizen de zorg voor deze groep patiënten verder zijn gaan optimaliseren. Aan het project deden zes (clusters van) ziekenhuizen mee. IKNL begeleidde en financierde het project.

lees verder

Onderzoek naar nazorgplannen bij patiënten met eierstok- of baarmoederkanker

Het standaard aanbieden van een (na)zorgplan aan álle patiënten met eierstok- of baarmoederkanker lijkt niet zinvol. Patiënten die actief op zoek zijn naar informatie over hun ziekte kunnen daar baat bij hebben. Echter, bij patiënten die medische informatie liever vermijden kan een (na)zorgplan zelfs leiden tot schadelijke effecten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Survivorship care planning. For women with a gynecological cancer: does information heal or hurt?’ van Belle de Rooij (IKNL, Tilburg University). (Na)zorgplannen dienen volgens de Rooij veel beter afgestemd te worden op de informatiebehoeften van individuele patiënten. 

lees verder

Improving the outcome of ovarian cancer patients

In dit gezamelijke project van IKNL, MUMC en AvL met als titel 'Improving the outcome of ovarian cancer patients: when and why to use neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in advanced ovarian cancer.' waren de belangrijkste onderzoeksvragen: Zijn er verschillen tussen patienten die worden behandeld met primaire of intervaldebulking qua:  1) patient- en tumorkarakteristieken, 2) gebruik van diagnostisch onderzoek, in chirurgische of chemotherapeutische behandeling, 4) complicaties, recidieven en overleving?

lees verder

Kankersoorten

Eierstok, baarmoeder, baarmoederhals, vulva, gynaecologische tumoren 

Aandachtsgebied(en)

Regiorapportages, regionale oncologienetwerken,NKR

Contactgegevens

E-mail
Twitter
LinkedIn