Zorgaanbod

De zorg voor de gevolgen van kanker is, vanaf diagnose, een integraal onderdeel van kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg. Zorg die toegankelijk is voor mensen met en na kanker en hun naasten, zonder drempels. Samen met zorgprofessionals, beleidsmakers, onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers initieert en coördineert IKNL projecten om kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg te borgen. Een overzicht van gespecialiseerde zorgprofessionals die aanvullende zorg en begeleiding bieden vindt u in de Verwijsgids Kanker

Informatie over zorgaanbod 

Een groot deel van de informatievoorziening bij kanker vindt nog steeds plaats in de spreekkamer. Patiënten krijgen vooral informatie over de ziekte en de behandeling. Over ondersteunende zorg krijgen mensen een stuk minder informatie. Eén op de drie respondenten geeft aan slechts ‘een beetje’ of ‘niet’ tevreden te zijn over de ontvangen informatie over ondersteunende zorg (rapport ‘Kankerzorg in beeld, over leven met en na kanker). Ongeveer de helft van de mensen die informatie zoekt over zijn of haar ziekte, gebruikt het internet. Dat gebeurt meestal in aanvulling op informatie die in de spreekkamer wordt verstrekt.  

Bekijk de informatieproducten en projecten: