Opschalen interventies

Hoe zorgen we ervoor dat evidence-based psychosociale innovaties daadwerkelijk in de klinische praktijk komen, ten goede van de kwaliteit van leven van mensen met en na kanker? Hiervoor is de ‘Opschalingsgids psychosociale oncologie’ opgesteld. Deze gids is gericht op het bevorderen van succesvolle landelijke implementatie van evidence-based psychosociale innovaties.   

Wat kan IKNL voor onderzoekers betekenen?

Start u een nieuw (onderzoeks)project en wilt u van meet af aan rekening houden met implementatie? Of wilt u een bestaande interventie implementeren of opschalen? Wij denken mee! Mail ons op opschalen@iknl.nl.