Bijwerkingen bij kanker

Een behandeling met oncologische middelen kan bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen betreffen meestal lichamelijke klachten, maar kunnen ook psychische klachten geven. De meeste bijwerkingen verdwijnen na de behandeling, echter sommige bijwerkingen kunnen langer duren of zelfs chronisch worden. 

IKNL heeft de website bijwerkingenbijkanker.nl ontwikkeld waarmee zorgprofessionals patiënteninformatie over bijwerkingen op maat samen kunnen stellen voor patiënten die systemisch behandeld worden. Verpleegkundigen kunnen bijwerkingenbijkanker.nl ook gebruiken om hun ziekenhuisspecifieke behandel plannen met kuurschema's te ontwikkelen en te beheren. 

Wat biedt bijwerkingenbijkanker.nl?

 • Up-to-date informatie over bijwerkingen per (geregistreerd) oncologisch middel.  
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen cytostatica, (anti-)hormonale middelen, immuuntherapie, doelgerichte therapie en overige middelen. 
 •  Er kan op kankersoort geselecteerd worden.
 •  In bijwerkingenbijkanker.nl zijn standaardbehandelplannen opgenomen, samengesteld uit diverse middelen. De bijwerkingen van deze middelen worden ontdubbeld getoond en worden aangevuld met adviezen voor patiënten.  
 • Verpleegkundigen kunnen op drie manieren schriftelijke informatie voor een patiënt genereren: 
  • zelf een behandelplan samenstellen door de middelen afzonderlijk te selecteren; 
  • een behandelplan uit het eigen ziekenhuis selecteren; 
  • een behandelplan uit de landelijke database selecteren. 
 • Patiëntvriendelijke teksten (B1-niveau).
 • Informatie over veilige tijd omgaan met excreta   
 • Ziekenhuizen kunnen bijwerkingenbijkanker.nl gebruiken als tool om hun ziekenhuisspecifieke behandelplannen met kuurschema’s te maken en te beheren en mogelijkheid om de informatie te verrijken.   

 Ziekenhuisspecifieke behandelplannen maken 

Heeft uw ziekenhuis ook interesse om met bijwerkingenbijkanker.nl aan de slag te gaan?
Vraag een ziekenhuis account aan.

Animatie

Bekijk de animatie (1 minuut) hoe bijwerkingenbijkanker.nl u als verpleegkundige kan helpen om patiëntenvoorlichting over bijwerkingen samen te stellen.  

Meer informatie

Voor vragen over bijwerkingenbijkanker.nl kunt u contact opnemen met Monique Becker.Nieuw rapport legt verschillen in behandeling bij kanker bloot

Sociaaleconomische status en kanker: verschillen rondom behandeling Patiënten uit lagere inkomensgroepen ondergaan minder vaak een tumorgerichte behandeling dan patiënten met een hoger inkomen. Dat blijkt onder meer uit een vandaag gepubliceerde nieuwe studie naar sociaaleconomische status en kanker door IKNL. In dit tweede deel van een drieluik over kanker en sociaaleconomische status in Nederland gaat het specifiek over behandelverschillen bij kanker in relatie tot het inkomen van patiënten. Dit is bekeken voor vijf veel voorkomende tumorsoorten: borstkanker, niet-kleincellige longkanker, darmkanker, prostaatkanker en melanoom. De resultaten tonen aan dat inkomen samenhangt met de manier waarop kanker wordt behandeld, wat kan duiden op ongelijkheden in de kankerzorg. lees verder

Jongvolwassenen met kanker kunnen nu hun bijwerkingen monitoren met de SYMPRO BijKanker app

jongvolwassen gebruiken SYMPRO BijKanker app

Behandelingen met systemische therapie kunnen veel bijwerkingen geven. Om gemakkelijk bijwerkingen digitaal en gestandaardiseerd vast te leggen, heeft IKNL een app ontwikkeld: de SYMPRO BijKanker app. Deze app wordt al in veel ziekenhuizen in studieverband gebruikt. Nu is de app ook beschikbaar voor jongvolwassenen met kanker (AYA’s) die meer grip willen krijgen op hun bijwerkingen. Zij kunnen de app zonder koppeling met het behandelend ziekenhuis gebruiken. In dit project werkt IKNL samen met Tilburg University, AVL/NKI en AYA Zorgnetwerk.

lees verder

Oncode Accelerator van start voor snellere en betere ontwikkeling kankermedicijnen 

Bijeenkomst met mensen in een zaal

Oncode Accelerator is een publiek-privaat samenwerkingsverband, met als doel om verbinding te leggen tussen partners in Nederland die betrokken zijn bij de preklinische fase van de ontwikkeling van kankermedicijnen. Door met elkaar de ontwikkeling van die medicijnen te versnellen, wil Oncode Accelerator de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en de kosten van de ontwikkeling van deze geneesmiddelen verlagen. Binnen Oncode Accelerator zijn verschillende platforms actief waarin partijen samenwerken. Op 24 november is het innovatieplatform ‘Goed gedefinieerde patiëntcohorten’ van start gegaan met een succesvolle kick-off. Dit platform wordt gecoördineerd door het UMC Utrecht en hierin is ook IKNL vertegenwoordigd.  

lees verder

IKNL en Health Base verbeteren informatie rondom bijwerkingen bij oncolytica

team project Bijwerkingen bij kanker

IKNL en Stichting Health Base werken samen aan de verbetering van de informatie rondom bijwerkingen bij oncolytica. De informatie van beide organisaties wordt door het merendeel van de apotheken en ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Door samen te kiezen voor één bron zorgen IKNL en Health Base er voor dat patiënten en zorgverleners altijd dezelfde betrouwbare en eenduidige informatie over bijwerkingen ontvangen.

lees verder

Meer aandacht voor bijwerkingen in studies en landelijke protocollen

Radiotherapie bij borstkanker

Door toenemende incidentie en prevalentie zullen de komende jaren veel patiënten bijwerkingen van behandelingen ervaren. Corina van den Hurk, betrokken bij de Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), bundelde met een groep onderzoekers alle internationale kennis over radiatiedermatitis. ‘In het monitoren, onderzoeken en centraal delen van kennis van bijwerkingen in real-world data is nog veel te winnen.'

lees verder

Promote Pro-Lung project: alle patiënten met longkanker de mogelijkheid geven om bijwerkingen te registreren

man achter laptop

Veel patiënten met longkanker hebben tijdens en na de behandeling last van bijwerkingen. Buitenlandse studies tonen aan dat het monitoren van deze bijwerkingen en vervolgens actie erop ondernemen, leidt tot een betere kwaliteit van leven, hogere therapietrouw, langere overleving en minder ziekenhuisopnames. Het Promote Pro-Lung project wil aan alle patiënten met longkanker de mogelijkheid bieden om bijwerkingen te registreren. 

lees verder

Prevalentie van pijn bij kanker iets afgenomen maar verdient onverminderd aandacht

vrouw met hoofddoek aan zee

Pijn, een van de meest voorkomende symptomen bij kanker, heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Ontwikkelingen in de afgelopen jaren in behandelstrategieën, richtlijnen en medicatie beïnvloedden mogelijk hoeveel mensen met kanker in welke mate pijn ervaren. Daarom onderzochten Rolf Snijders (IKNL) en collega’s van IKNL en MUMC+ de prevalentie en mate van pijn bij mensen met kanker in de periode 2014-2021. De onderzoekers concluderen dat de prevalentie van pijn iets is afgenomen, maar benadrukken dat pijn en de bestrijding ervan onverminderd aandacht verdienen.

lees verder

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

zorgverleners

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

lees verder