Onderzoek

Leven met en na kanker is ingrijpend, zowel voor mensen die leven met en na kanker als voor naasten. Zij krijgen te maken met een breed scala aan gevolgen op fysiek, mentaal, en sociaal-economisch vlak. IKNL verricht onderzoek naar deze gevolgen. Daarnaast zet IKNL zich in om evidence-based interventies die in onderzoeksverband ontwikkeld zijn te implementeren in de dagelijkse praktijk.

Kennisagenda Kanker & Leven

De Kennisagenda Kanker & Leven (onderdeel van het Nationaal Actieplan Kanker & Leven) is ontwikkeld voor toekomstig onderzoek en activiteiten op het gebied van cancer survivorship in Nederland. In de Kennisagenda Kanker & Leven benoemt de Taskforce Cancer Survivorship Care de belangrijkste kennishiaten op het gebied van late (medische) effecten, psychosociale en fysieke effecten, werk en werkhervatting en organisatie van zorg. In de Kennisagenda is een plan van aanpak opgenomen hoe deze kennishiaten door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Inzet van de Kennisagenda is dat invulling van deze kennishiaten leidt tot meer kennis, betere zorg, betere richtlijnen en meer doelmatigheid in de zorg voor mensen die leven met of na kanker.

Voor vragen over de Kennisagenda Kanker & Leven kunt u contact opnemen met Miranda Velthuis.

Lopend onderzoek

Wilt u meer weten over hoe IKNL met registraties en onderzoek bijdraagt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker? Kijk dan bij onderzoek op het gebied van leven met en na kanker 

Voor een breed overzicht van actueel en lopend onderzoek binnen de psychosociale oncologie verwijzen wij u verder naar de NVPO Kennishub. Dit is een online database van projecten binnen de psychosociale oncologie, waarin je gemakkelijk kunt zoeken. Ook is het mogelijk om onderzoek hiervoor aan te melden.

Het is ook mogelijk om voor uw onderzoek subsidie aan te vragen voor de (co)financiering van kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van de integrale, oncologische zorg in Nederland.