Kanker & leven

Na de behandeling van eierstokkanker kunnen patiënten late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid, problemen met geheugen en concentratie en neuropathie door zenuwschade. Deze neuropathie, met name in handen en voeten, is een gevolg van chemotherapie. Neuropathie heeft ernstige consequenties voor de kwaliteit van leven van (ex-)patiënten met eierstokkanker die eerder chemotherapie kregen. Vooral de sensorische perifere neuropathiesymptomen, zoals tintelende, gevoelloze of pijnlijke vingers en handen, blijven vaak lange tijd na de behandeling. Neuropathiesymptomen hebben ernstige gevolgen voor de kwaliteit van leven van (ex-)patiënten.

Informeren

Meer kennis is nodig over late gevolgen van behandelingen voor eierstokkanker. Deze kennis is belangrijk voor de gedeelde besluitvorming bij de keuze van een behandeling, informatie over klachten na de behandeling en om tijdig te verwijzen naar passende zorg.

Signaleren

Het is belangrijk dat chronische vermoeidheid, neuropathie en cognitieve problemen na behandeling van eierstokkanker worden herkend. Zowel in het ziekenhuis, als ook voor huisartsen die door patiënten kunnen worden geraadpleegd lang nadat de nacontroles voor kanker zijn gestopt. Na herkenning kan verwijzing plaatsvinden naar passende nazorg om de symptomen te verminderen of om er beter mee om te leren gaan.

Verwijzen

Zorgverleners kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op www.verwijsgidskanker.nl. De Verwijsgids Kanker is de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren