Onderzoek bij eierstokkanker

De NKR-data zijn een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van IKNL, gynaecologen en onderzoekers in academische en perifere ziekenhuizen analyseren deze data voor het optimaliseren van de zorg. Ook rapporteert IKNL deze data aan de diverse regionale samenwerkingsverbanden, om praktijkvariatie binnen een regio en/of verschillen ten opzichte van landelijke trends inzichtelijk te maken. Dit met het doel de best mogelijke zorg te realiseren en mogelijkheden te signaleren en in gang te zetten voor verdere kwaliteitsverbetering.

Zo heeft IKNL dit jaar in alle regio’s een rapportage gepresenteerd over ovariumcarcinoom. In deze regiorapportages zijn de uitkomsten van zorg van ziekenhuizen met elkaar vergeleken en extra tumorspecifieke details in kaart gebracht.

Daarnaast rapporteert IKNL deze data aan regionale samenwerkingsverbanden om praktijkvariatie binnen een regio en/of verschillen ten opzichte van landelijke trends inzichtelijk te maken. Deze rapportages bieden mogelijkheden om aandachtspunten te signaleren voor verdere kwaliteitsverbetering en optimalisatie van samenwerkingsafspraken.