Onderzoek

Gegevens uit de NKR zijn een belangrijke bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van IKNL analyseren publiceren deze data in samenwerking met gynaecologen, pathologen, radiotherapeuten, medisch oncologen en onderzoekers in academische en perifere ziekenhuizen voor het optimaliseren van de zorg.

Daarnaast rapporteert IKNL deze data aan regionale tumorwerkgroepen en samenwerkingsverbanden om praktijkvariatie binnen een regio en/of verschillen ten opzichte van landelijke trends inzichtelijk te maken. Deze rapportages bieden mogelijkheden om aandachtspunten te signaleren voor verdere kwaliteitsverbetering en optimalisatie van samenwerkingsafspraken. Zo zijn er in de afgelopen jaren in diverse regio's rapportages gepresenteerd over variatie in eierstok- en baarmoederkankerzorg met vergelijkingen van de uitkomsten van zorg tussen ziekenhuizen.

Onderzoekers van IKNL publiceren in samenwerking met zorgprofessionals ieder jaar een groot aantal studies om de zorg voor patiënten met eierstokkanker te verbeteren. Nieuwsberichten hierover kunt u onder nieuws teruglezen.

Zorgprofessionals die onderzoek willen uitvoeren met NKR-gegevens kunnen een verzoek voor een gegevensaanvraag indienen bij IKNL.

Onderzoeksprojecten

Onderzoek naar nazorgplannen

Het standaard aanbieden van een (na)zorgplan aan álle patiënten met eierstok- of baarmoederkanker lijkt niet zinvol. Patiënten die actief op zoek zijn naar informatie over hun ziekte kunnen daar baat bij hebben. Echter, bij patiënten die medische informatie liever vermijden kan een (na)zorgplan zelfs leiden tot schadelijke effecten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Survivorship care planning. For women with a gynecological cancer: does information heal or hurt?’ van Belle de Rooij (IKNL, Tilburg University). Volgens de promovenda dienen (na)zorgplannen veel beter afgestemd te worden op de informatiebehoeften van individuele patiënten.

lees verder

Variatie in behandeling van eierstokkanker

In 2014 heeft KWF subsidie toegekend aan een gezamenlijk project van IKNL, MUMC en AvL met als titel “Improving the outcome of ovarian cancer patients: when and why to use neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in advanced ovarian cancer.” De belangrijkste vragen die in dit onderzoek worden beantwoord zijn: Zijn er verschillen tussen patienten die worden behandeld met primaire of intervaldebulking: 1) in patient- en tumorkarakteristieken, 2) in gebruik van diagnostisch onderzoek, in chirurgische of chemotherapeutische behandeling, 4) in complicaties, recidieven en overleving?

lees verder