Besluitvorming

De richtlijn ovariumcarcinoom is beschikbaar op www.oncoline.nl. Na een revisie komend jaar wordt deze richtlijn omgezet naar beslisbomen die dan via beslisondersteuning Oncoguide geraadpleegd kunnen worden.

Door patiënt- en ziektekenmerken in te voeren op Oncoguide.nl leiden beslisbomen naar het behandeladvies uit de laatste versie van de richtlijn. Het behandeladvies uit Oncoguide kan dienen ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (mdo) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en voorkeuren van de patiënt worden meegewogen. Op de beslispunten in iedere beslisboom bepalen onder meer patiënt- en tumorkenmerken welke vervolgstappen mogelijk zijn om zo samen met de patiënt een afweging te maken in de behandeling. Door de overzichtelijke weergave kunnen zorgprofessionals de richtlijn snel en eenvoudig raadplegen tijdens het multidisciplinair overleg of samen met de patiënt.