Methodologische beperkingen

Hieronder volgen de belangrijkste methodologische beperkingen voor de Kankeratlas. 

Combinatie van gegevens

De incidentie van sommige kankersoorten is laag op 3- en 4-cijferig postcodeniveau. Om deze reden is gekozen om gegevens te combineren over de periode 2011-2020. Met gegevens over een langere tijdsperiode konden schattingen met meer zekerheid gemaakt worden. 

Keuze van geografische gebieden

De atlas toont SIR op het niveau van 3-cijferige- en 4-cijferige postcode gebieden. Ruimtelijke variatie binnen een gebied wordt niet gebruikt. Als een andere gebiedsindeling zou worden gebruikt, zou mogelijk ook een ander geografische patroon zichtbaar worden (bekend als het ‘modifiable areal unit problem’). 

Verschillen in blootstelling

Een diagnose werd toegeschreven aan een gebied als een patiënt op het moment van diagnose in dat gebied woonde. Het is niet bekend hoe lang de patiënt in dat gebied gewoond heeft. Het is mogelijk dat iemand is blootgesteld aan een oorzaak van kanker buiten het gebied waar hij of zij woont op moment van diagnose. Veel kankersoorten hebben een lange periode tussen de blootstelling en het ontwikkelen van kanker. Een verhoogd risico op kanker in een bepaald gebied wil dus niet zeggen dat in dat gebied ook een eventuele oorzakelijke factor in verhoogde mate aanwezig is. 

Geen informatie op individueel niveau

De schattingen in de Kankeratlas geven informatie over alle inwoners van dat gebied gecombineerd en zijn niet toepasbaar op individuen die in dat gebied wonen. Individuen kunnen een veel hoger of juist een veel lager risico hebben dan het gemiddelde van dat gebied.