Zaadbalkanker

Jaarlijks krijgen bijna 1000 mannen in Nederland voor het eerst de diagnose zaadbalkanker. We zien een sterke toename in het aantal mannen dat zaadbalkanker krijgt. Er is nog weinig bekend over de onderliggende oorzaken van deze toename. Meer dan 95% van de mannen is na 10 jaar nog in leven.

Bekende risicofactoren voor het krijgen van zaadbalkanker zijn het hebben van een niet ingedaalde zaadbal tijdens de puberteit, hypospadie (een onvolledig gevormde plasbuis), verminderde spermatogenese en zaadbalkanker in de familie.

Een groot deel van de patiënten heeft bij diagnose lokaal beperkte ziekte (zaadbalkanker beperkt tot de zaadbal). De behandeling bestaat in verreweg de meeste gevallen uit een orchiedectomie (verwijdering van de zaadbal). Wanneer er sprake is van uitzaaiingen wordt dit vaak gecombineerd met chemotherapie.

Lees meer over incidentie, overlevingprevalentie en sterfte. Op kanker.nl vindt u informatie voor patiënten met zaadbalkanker. De patiëntenorganisatie voor patiënten met zaadbalkanker is Stichting Zaadbalkanker.

Zeldzame kanker en organisatie van zorg

Zaadbalkanker is een zeldzame vorm van kanker (REBACARE definitie: voor Nederland geldt minder dan 1.021 diagnoses per jaar). Voor meer informatie over zeldzame kankers zie het rapport ‘Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker’ en het rapport ‘Zeldzame kanker: organisatie van expertise’ over de organisatie van zorg.

Kanker bij jongvolwassenen

Zaadbalkanker is de vaakst voorkomende kanker bij jongvolwassen mannen tussen de 18 en 39 jaar. Voor meer informatie over zaadbalkanker bij deze jonge groep mannen zie het rapport ‘Kankerzorg in beeld: kanker bij jongvolwassenen’.

Contact

Bent u zorgprofessional of onderzoeker en wilt u meer informatie over de registratie en het wetenschappelijk onderzoek naar urogenitale tumoren dan kunt u contact opnemen met dr. Vera Atema, adviseur.

Wilt u weten welke items voor onderzoek beschikbaar zijn? Bekijk dan de itemset NKR zaadbalkanker (pdf). Meer informatie over openstaande klinische trials of ondersteuning bij trials kunt u opvragen bij ons trialbureau.

Vera Atema

portretfoto dr. Vera Atema adviseur urogenitale kanker

adviseur urogenitale kanker

lees verder

Denise Plönissen

expert registratie urologische tumoren

lees verder