portretfoto dr. Vera Atema adviseur kanker & leven IKNL

Vera Atema

adviseur urogenitale kanker en kanker & leven

Dr. Vera Atema werkt aan diverse projecten gericht op het optimaliseren van de oncologische zorg, met name de integratie van medisch-technische en psychosociale zorg.

In 2020 promoveerde zij op haar onderzoek 'Internet-based cognitive behavior therapy for breast cancer survivors with treatment-induced menopausal symptoms', uitgevoerd in het Antoni Van Leeuwenhoek/ Nederlands Kanker Instituut.

Ik vind het belangrijk dat nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek verder komen dan publicaties in wetenschappelijke artikelen. De vertaalslag naar de praktijk en het daadwerkelijk verbeteren van de (organisatie van) zorg is uitdagend. Als adviseur en onderzoeker binnen IKNL zet ik mij hier graag voor in.

Commissies

  • Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO
  • Voorzitter werkgemeenschap psychosociale oncologie KWF Kankerbestrijding
  • Secretaris werkgroep late medische effecten van de Taskforce Cancer Survivorship Care

Publicaties

Zie ook  

 

Projecten

BlaZIB: Landelijk cohort voor blaaskankerzorg

Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

lees verder

ProZIB: evaluatie van de kwaliteit van prostaatkankerzorg

Onder de naam ProZIB (Prostaatkanker Zorg In Beeld) is in 2014 een door KWF Kankerbestrijding gefinancierd onderzoeksproject gestart met als doel de kwaliteit van prostaatkankerzorg te evalueren en te verbeteren.

lees verder

The impact of modern radiation techniques on patterns of Second Primary cancers After external beam Radiotherapy for prostate Cancer (SPARC)

KWF heeft subsidie toegekend aan een gezamenlijke project van Erasmus MC en IKNL, getiteld 'The impact of modern radiation techniques on patterns of Second Primary cancers After external beam Radiotherapy for prostate Cancer' (SPARC). Meer inzicht in de mogelijk late effecten van moderne radiotherapie is belangrijk voor het bepalen van de meest optimale behandeling voor patiënten met prostaatkanker, zodat eventuele risico’s zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. In het SPARC-project, dat in juni 2019 van start ging, worden in de diverse Nederlandse radiotherapiecentradata over de technische aspecten van de radiotherapie verzameld en gekoppeld aan gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

lees verder

REBACARE-studie: effect pre-operatieve chemotherapiespoeling op recidief in de blaas bij urineleiderkanker

De REBACARE-studie evalueert het risico op het krijgen van een tumorrecidief in de blaas bij patiënten die een eenmalige chemospoeling in de blaas krijgen, voorafgaand aan een operatie waarbij de nier en urineleider worden verwijderd. Deze operatie wordt uitgevoerd in verband met een tumor aan het verzamelsysteem van de nier en/of urineleider. De verwachting is dat deze spoeling voorafgaand aan de operatie, het risico op het krijgen van een tumorrecidief in de blaas net zo veel verlaagt als de huidige standaard: namelijk een eenmalige chemospoeling na de operatie, echter met een veiliger profiel. Deze studie vindt plaats in 18 ziekenhuizen in Nederland. In totaal nemen 190 patiënten deel aan de studie, waarvan de laatste patiënt in augustus 2020 is geïncludeerd.

lees verder

CRAC-studie: radicale cystectomie versus blaassparende behandeling

De CRAC-studie (Comparison of Radical Cystectomy and Bladder sparing treatment in muscle invasive bladder cancer) is een substudie binnen het BlaZIB-project. Patiënten die in Nederland een curatieve behandeling krijgen aangeboden voor een niet-gemetastaseerd spierinvasief blaascarcinoom worden geïncludeerd. De studie vergelijkt de uitkomsten tussen de patiënten behandeld met radicale cystectomie en patiënten die een blaassparende therapie ondergingen, zoals chemoradiatie of brachytherapie.

lees verder

PRO-RCC: Prospective Cohort - Renal Cell Carcinoma

In 2020 werd Stichting PRO-RCC (Prospective cohort - Renal Cell Carcinoma) opgericht, met het doel een infrastructuur te bieden voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten van nierkankerpatiënten in Nederland. Door een prospectief cohort van nierkankerpatiënten te beheren, faciliteert PRO-RCC wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de levenskwaliteit van patiënten met nierkanker te verbeteren. Het project heeft geen vastgestelde einddatum.

lees verder

RECOVER-studie: onderzoek naar optimale behandeling bij hoog-risico, niet-gemetastaseerd prostaatkanker

Robot-geassisteerde radicale prostatectomie (RARP) en uitwendige radiotherapie (EBRT), vaak gecombineerd met hormonale therapie, zijn veelgebruikte behandelingen voor hoog-risico, niet-gemetastaseerd prostaatkanker. Tot op heden bestaat er geen consensus over de meest optimale behandeling in deze patiëntenpopulatie. Met de RECOVER-studie (high-Risk prostatE Cancer radiatiOn Versus surgERy) willen we hier meer inzicht in geven.

lees verder
Nieuws

Blaasspoelingen met BCG-vaccin trainen afweer blaaskankerpatiënten

handen met blauwe handschoenen van verpleegkundige houden zak infuus vast

Blaasspoelingen met het BCG-vaccin bij patiënten met blaaskanker zorgt voor een actiever afweersysteem. Deze ‘training’ van het afweersysteem verhoogt bovendien mogelijk de effectiviteit van de blaaskankerbehandeling. Dit blijkt uit onderzoek van een team van nationale en internationale onderzoekers van het Radboudumc, Erasmus MC, Murdoch Children’s Research Institute en IKNL.

lees verder

KWF honoreert ADMINISTRATE, onderzoek naar effecten nieuwe beeldvormende technieken bij diagnostiek prostaatkanker

geklede man liggend in scan

KWF honoreert onderzoeksproject ADMINISTRATE (Advanced Diagnostic Modalities in ImagiNg Impacting on diagnosiS, TReatment And paTient outcomE). In dit onderzoek zal de implementatie en klinische impact van de diagnostische prostaat-MRI en PSMA-PET/CT worden geëvalueerd. Met de verkregen inzichten kan het diagnostisch traject van prostaatkanker verder worden geoptimaliseerd en kunnen patiënten in de toekomst beter worden geïnformeerd, wat leidt tot betere gedeelde besluitvorming. Met de verkregen inzichten kan het diagnostisch traject van prostaatkanker verder worden geoptimaliseerd en kunnen patiënten in de toekomst beter worden geïnformeerd, wat leidt tot betere gedeelde besluitvorming.

lees verder

RECOVER-studie onderzoekt behandelingen prostaatkanker

links een operatiekamer met arts die robotchirurgie toepast en rechts een operatiekamer met arts die radiotherapie toepast bij prostaatkanker

Afgelopen juni ging officieel de RECOVER-studie van start. In deze studie worden twee veelgebruikte behandelingen voor patiënten met vergevorderde prostaatkanker zonder uitzaaiingen met elkaar vergeleken; de (robot geassisteerde) operatie en uitwendige bestraling, vaak gecombineerd met hormoontherapie.

lees verder

Kankersoorten

Tumoroverstijgend

Aandachtsgebied(en)

Kanker & leven, organisatie van zorg, urogenitale kanker (waaronder blaaskanker, nierkanker en prostaatkanker)

Contactgegevens

E-mail
LinkedIn