CRAC-studie: radicale cystectomie versus blaassparende behandeling

De CRAC-studie (Comparison of Radical Cystectomy and Bladder sparing treatment in muscle invasive bladder cancer) is een substudie binnen het BlaZIB-project. Patiënten die in Nederland een curatieve behandeling krijgen aangeboden voor een niet-gemetastaseerd spierinvasief blaascarcinoom worden geïncludeerd. De studie vergelijkt de uitkomsten tussen de patiënten behandeld met radicale cystectomie en patiënten die een blaassparende therapie ondergingen, zoals chemoradiatie of brachytherapie.

Binnen de oncologie is er steeds meer interesse in orgaansparende behandelmethoden, mede omdat kwaliteit van leven steeds belangrijker wordt bij de evaluatie van behandelingen. Er is echter nog weinig bekend over de effectiviteit van een blaassparende behandeling voor spierinvasief blaascarcinoom. Daarom is het doel van de CRAC-studie de effectiviteit te vergelijken van een blaassparende behandeling (door  chemoradiatie of brachytherapie) met een radicale cystectomie bij patiënten met een niet-gemetastaseerd spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas. Daarbij wordt gekeken naar de ziektevrije overleving, locoregionaal invasief recidiefvrije overleving, kwaliteit van leven, toxiciteit, kosten en kosteneffectiviteit. De inclusie van de studie is eind 2019 afgesloten.

Projectleider is dr. Maarten Hulshof (radiotherapeut, Amsterdam UMC, AMC). Overige betrokkenen zijn dr. Katja Aben (senior onderzoeker, IKNL), dr. Dorien Ripping (onderzoeker post doc, IKNL), dr. Katharina Brück (radiotherapeut, Amsterdam UMC, AMC),  dr. Richard Meijer (oncologisch uroloog, UMC Utrecht), dr. Joost Boormans (uroloog, Erasmus MC), dr. Annemarie Leliveld-Kors (uroloog, UMCG), dr. Rogier Donders (assistant professor Health Evidence, Radboudumc), dr. Michiel van der Heijden (medisch oncoloog, AvL), dr. Martine Franckena-Schouten (radiotherapeut-oncoloog, Erasmus MC), prof. dr. Carin Uyl-de Groot (Erasmus Universiteit, Erasmus School of Health Policy & Management).

Opzet

Een eerdere studie (SPARE) die volgens de random controlled trialmethode een blaassparende behandeling met radicale cystectomie vergeleek is vroegtijdig gestaakt in verband met slechte patiëntinclusie. Daarom is in de CRAC-studie gekozen voor prospectief observationeel onderzoek, waarin beide groepen middels een propensity score gecorrigeerde analyse vergeleken zullen worden. De CRAC-studie behelst een nationale prospectieve dataregistratie met een non inferiority opzet.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is ziektevrije overleving gedurende twee jaar. Secundaire uitkomstmaten zijn de locoregionale invasief recidiefvrije overleving, het behoud van de blaasfunctie, de toxiciteit, kwaliteit van leven, kosten en kosteneffectiviteit na twee en vijf jaar.

Meer informatie

Neem contact op met Katja Aben (senior onderzoeker) of Dorien Ripping (onderzoeker post doc). Bekijk ook een eerder nieuwsbericht over de CRAC-studie.

Projectleider

Maarten Hulshof (Amsterdam UMC, AMC)

Samenwerkingspartners

Amsterdam UMC

UMC Utrecht

Erasmus MC

UMC Groningen

NFK

NVU

DUOS

Financier

ZonMw

Looptijd

2018 - 2023

Maak kennis

Katja Aben

dr. Katja Aben

hoofdonderzoeker

meer informatie

Vera Atema

portretfoto dr. Vera Atema adviseur urogenitale kanker

adviseur urogenitale kanker

meer informatie