BlaZIB: Landelijk cohort voor blaaskankerzorg

Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

Dr. Katja Aben (IKNL), prof. dr. Bart Kiemeney (Radboudumc) en prof. dr. Fred Witjes (Radboudumc) zijn de projectleiders van BlaZIB, een samenwerking tussen IKNL, patiëntenorganisatie Leven met Blaas- of Nierkanker, de Nederlandse Vereniging voor Urologie en Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Daarnaast werken specialisten die betrokken zijn bij de blaaskankerzorg (urologen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen) mee aan deze registratie. In totaal zijn ruim 50 ziekenhuizen verbonden aan BlaZIB.  

Opzet

Patiënten met een diagnose hoog-risico niet-spierinvasieve tumor (T1, Cis) of niet gemetastaseerde spierinvasieve tumor tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2019 worden geïncludeerd in BlaZIB. De dataverzameling omvat medische gegevens, zoals patiënt- en tumorkarakteristieken, gegevens over diagnostiek, behandeling, complicaties en gegevens over recidieven. Deze medische gegevens worden door datamanagers van IKNL geregistreerd in de NKR. De medische gegevens worden vastgelegd op 6 maanden na diagnose en op 2 jaar na diagnose. Informatie over de gezondheid en kwaliteit van leven van blaaskankerpatiënten wordt verzameld via vragenlijsten die patiënten invullen.

Vragenlijsten

Patiënten uit deelnemende ziekenhuizen worden ongeveer zes weken, zes maanden, een jaar en twee jaar na diagnose gevraagd om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijsten staan onder andere de EORTC-itemlijsten specifiek voor het meten van de kwaliteit van leven bij niet-spierinvasieve- en spierinvasieve blaaskanker. Ook zijn er vragen over de ervaringen met de stoma. Door deze vragenlijst op meerdere momenten in te vullen kunnen veranderingen in de gezondheid en kwaliteit van leven worden gemeten. Patiënten die vragenlijsten invullen worden op de hoogte gehouden van de voortgang van BlaZIB via een nieuwsbrief en de website van BlaZIB.

Publicaties

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Aben of kijken op de BlaZIB-website.

  • Lees ook over de CRAC-studie, een sub-studie binnen BlaZIB

Projectleiders

Katja Aben (IKNL)

Bart Kiemeney (Radboudumc)

Fred Witjes (Radboudumc)

Samenwerkingspartners

Leven met Blaas- of Nierkanker

Nederlandse Vereniging voor Urologie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Subsidieverlener

KWF Kankerbestrijding

 

Gerelateerd nieuws

Veel ruimte voor verbetering in toepassing neoadjuvante chemotherapie bij spierinvasieve blaaskanker

Arm vrouw met infuus chemotherapie

Uit onderzoek blijkt dat er grote ziekenhuisvariatie bestaat in het gebruik van neoadjuvante chemotherapie bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker. Dit lijkt impact te hebben op de overleving van de patiënt. De variatie kan voor een deel worden gereduceerd door betere naleving van de richtlijnen voor patiënten met stadium T3-4a blaaskanker en door kritische herevaluatie van de richtlijnen op basis van toekomstig wetenschappelijk onderzoek voor patiënten met stadium T2 blaastumoren. De onderzoekers hopen dat de studie leidt tot meer eenduidig beleid.

lees verder

FDG-PET/CT lijkt beter in staat om verdachte lymfeklieren te signaleren dan CT

Persoon liggend in scanapparaat

Uit een recent gepubliceerde studie blijkt dat beeldvorming met FDG-PET/CT van toegevoegde waarde kan zijn bij de stadiëring (en daarmee de behandeling) van patiënten met spierinvasief blaaskanker. Bij 36 procent van de patiënten met spierinvasief blaaskanker die CT- én FDG-PET/CT-beeldvorming kregen werden positieve lymfeklieren gevonden, versus 11 procent bij patiënten met alleen CT-beeldvorming.

lees verder
Maak kennis

Denise Plönissen

expert registratie urologische tumoren

meer informatie

Katja Aben

dr. Katja Aben

senior onderzoeker

meer informatie

Vera Atema

portretfoto dr. Vera Atema adviseur urogenitale kanker

adviseur urogenitale kanker

meer informatie