BlaZIB: Landelijke kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg

 Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

Dr. Katja Aben (IKNL), prof. dr. Bart Kiemeney (Radboudumc) en prof. dr. Fred Witjes (Radboudumc) zijn de projectleiders van BlaZIB, een samenwerking tussen IKNL, patiëntenorganisatie Leven met Blaas- of Nierkanker, de Nederlandse Vereniging voor Urologie en Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Daarnaast werken specialisten die betrokken zijn bij de blaaskankerzorg (urologen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen) mee aan deze registratie. In totaal zijn ruim 50 ziekenhuizen verbonden aan BlaZIB.  

Opzet

Patiënten met een diagnose hoog-risico niet-spierinvasieve tumor (T1, Cis) of niet gemetastaseerde spierinvasieve tumor tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2019 worden geïncludeerd in BlaZIB. De dataverzameling omvat medische gegevens, zoals patiënt- en tumorkarakteristieken, gegevens over diagnostiek, behandeling, complicaties en gegevens over recidieven. Deze medische gegevens worden door datamanagers van IKNL geregistreerd in de NKR. De medische gegevens worden vastgelegd op 6 maanden na diagnose en op 2 jaar na diagnose. Informatie over de gezondheid en kwaliteit van leven van blaaskankerpatiënten wordt verzameld via vragenlijsten die patiënten invullen.

Vragenlijsten

Patiënten uit deelnemende ziekenhuizen worden ongeveer zes weken, zes maanden, een jaar en twee jaar na diagnose gevraagd om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijsten staan onder andere de EORTC-itemlijsten specifiek voor het meten van de kwaliteit van leven bij niet-spierinvasieve- en spierinvasieve blaaskanker. Ook zijn er vragen over de ervaringen met de stoma. Door deze vragenlijst op meerdere momenten in te vullen kunnen veranderingen in de gezondheid en kwaliteit van leven worden gemeten. Patiënten die vragenlijsten invullen worden op de hoogte gehouden van de voortgang van BlaZIB via een nieuwsbrief en de website van BlaZIB.

Publicaties

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Aben of kijken op de BlaZIB-website.

Projectleiders

Katja Aben (IKNL)

Bart Kiemeney (Radboudumc)

Fred Witjes (Radboudumc)

Samenwerkingspartners

Leven met Blaas- of Nierkanker

Nederlandse Vereniging voor Urologie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Subsidieverlener

KWF Kankerbestrijding

 

Nieuws

Al meer dan 1.000 vragenlijsten in landelijke kwaliteitsregistratie BlaZIB

BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is een landelijke kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg. Het doel van BlaZIB is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker. Op dit moment is er al van meer dan 2.600 patiënten klinische data geregistreerd voor BlaZIB. Daarnaast hebben al meer dan duizend patiënten de eerste vragenlijst over kwaliteit van leven ingevuld. 65% van de Nederlandse ziekenhuizen doet mee aan het onderzoek naar kwaliteit van leven.   
 

lees verder

Landelijke kwaliteitsregistratie BlaZIB nadert inclusie totaal aantal patiënten

Landelijke kwaliteitsregistratie BlaZIB nadert inclusie totaal aantal patiënten

Inmiddels zijn van ongeveer 5.000 patiënten met blaaskanker (CIS, T1 en hoger) uitgebreide data verzameld over patiënt- en tumorkenmerken, diagnostiek en behandeling in het kader van BlaaskankerZorg In Beeld (BlaZIB). Doel is inzicht te geven in verschillende aspecten van de blaaskankerzorg in Nederland en aangrijpingspunten te identificeren om deze zorg waar mogelijk te verbeteren. Voor de zomer verwachten IKNL-onderzoekers het totale aantal van 6.000 patiënten te includeren.

lees verder
Medewerkers

Denise Plönissen

expert registratie urologische tumoren

meer informatie

Katja Aben

senior onderzoeker

meer informatie