BlaZIB: Landelijk cohort voor blaaskankerzorg

Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

Dr. Katja Aben (IKNL), prof. dr. Bart Kiemeney (Radboudumc) en prof. dr. Fred Witjes (Radboudumc) zijn de projectleiders van BlaZIB, een samenwerking tussen IKNL, patiëntenorganisatie Leven met Blaas- of Nierkanker, de Nederlandse Vereniging voor Urologie en Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Daarnaast werken specialisten die betrokken zijn bij de blaaskankerzorg (urologen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen) mee aan deze registratie. In totaal zijn ruim 50 ziekenhuizen verbonden aan BlaZIB.  

Opzet

Patiënten met een diagnose hoog-risico niet-spierinvasieve tumor (T1, Cis) of niet gemetastaseerde spierinvasieve tumor tussen 1 november 2017 en 31 oktober 2019 worden geïncludeerd in BlaZIB. De dataverzameling omvat medische gegevens, zoals patiënt- en tumorkarakteristieken, gegevens over diagnostiek, behandeling, complicaties en gegevens over recidieven. Deze medische gegevens worden door datamanagers van IKNL geregistreerd in de NKR. De medische gegevens worden vastgelegd op 6 maanden na diagnose en op 2 jaar na diagnose. Informatie over de gezondheid en kwaliteit van leven van blaaskankerpatiënten wordt verzameld via vragenlijsten die patiënten invullen.

Vragenlijsten

Patiënten uit deelnemende ziekenhuizen worden ongeveer zes weken, zes maanden, een jaar en twee jaar na diagnose gevraagd om een vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijsten staan onder andere de EORTC-itemlijsten specifiek voor het meten van de kwaliteit van leven bij niet-spierinvasieve- en spierinvasieve blaaskanker. Ook zijn er vragen over de ervaringen met de stoma. Door deze vragenlijst op meerdere momenten in te vullen kunnen veranderingen in de gezondheid en kwaliteit van leven worden gemeten. Patiënten die vragenlijsten invullen worden op de hoogte gehouden van de voortgang van BlaZIB via een nieuwsbrief en de website van BlaZIB.

Publicaties

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Aben of kijken op de BlaZIB-website.

  • Lees ook over de CRAC-studie, een sub-studie binnen BlaZIB

Projectleiders

Katja Aben (IKNL)

Bart Kiemeney (Radboudumc)

Fred Witjes (Radboudumc)

Samenwerkingspartners

Leven met Blaas- of Nierkanker

Nederlandse Vereniging voor Urologie

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Subsidieverlener

KWF Kankerbestrijding

 

Gerelateerd nieuws

Ziekenhuisvolume radicale cystectomie geeft geen prikkel om méér te opereren

detail van behandeling radicale cystectomie blaaskanker

Van complexe chirurgische ingrepen is aangetoond dat de uitkomsten van de operatie beter zijn in een ziekenhuis waar een bepaalde operatie vaker wordt uitgevoerd. In Nederland gelden er daarom minimum volumenormen voor hoogcomplexe chirurgie, zoals de blaasverwijdering (radicale cystectomie). Onderzocht is of het minimum ziekenhuisvolume voor cystectomieën bij blaaskanker een ongewenste prikkel geeft om meer te opereren, zoals soms wordt gedacht.

lees verder

Chemoradiatie met capecitabine bij spierinvasieve blaaskanker is vriendelijker voor patiënt én de zorgverlener

chemoradiatie in pilvorm

Chemoradiatie met capecitabine is een patiëntvriendelijker alternatief voor chemoradiatie met 5-fluorouracil (5-FU) bij patiënten met spierinvasief blaascarcinoom. Er is geen verschil in toxiciteit en overleving, terwijl een op capecitabine gebaseerd behandelschema minder medische handelingen met zich meebrengt. Omdat deze optie minder belastend is voor zowel patiënten als zorgverleners, zou chemoradiatie op basis van capecitabine de voorkeur moeten krijgen. Deze aanbeveling blijkt uit een recente studie naar de blaaskankerzorg in Nederland.

lees verder
Maak kennis

Denise Plönissen

expert registratie urologische tumoren

meer informatie

Katja Aben

dr. Katja Aben

senior onderzoeker

meer informatie

Vera Atema

portretfoto dr. Vera Atema adviseur kanker & leven IKNL

adviseur urogenitale kanker en kanker & leven

meer informatie