Blaaskanker

Jaarlijks krijgen ongeveer 6.800 mensen voor het eerst de diagnose blaaskanker. Dit zijn zowel invasieve als niet-invasieve tumoren. 

Blaaskanker komt ongeveer 3 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Roken is de belangrijkste risicofactor voor blaaskanker.

Informatie voor patiënten

Op Kanker.nl vindt u informatie over blaaskanker voor patiënten en naasten. De organisatie voor patiënten met blaaskanker is de Patiëntenvereniging blaas- of nierkanker. 

 

 

Informatie voor (zorg-)professionals

Via NKR Cijfers kunt u zelf cijfers samenstellen over de incidentie, overleving, prevalentie en sterfte van blaaskanker of bekijk op deze pagina meer cijfers en rapportages op basis van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat. Meer informatie over openstaande klinische trials of ondersteuning bij trials kunt u opvragen bij ons trialbureau.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en het wetenschappelijk onderzoek naar urogenitale tumoren dan kunt u contact opnemen met:IKNL.Nieuwsbericht

BlaZIB-studie afgerond: waardevolle inzichten voor blaaskankerzorg in Nederland

Mock-up van blaas in handen

Het BlaZIB-onderzoek (BlaaskankerZorg In Beeld) is afgerond. Het doel van deze studie was inzicht geven in de kwaliteit van zorg in Nederland en deze - waar mogelijk - te verbeteren. Om dit te bereiken brachten onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling. Uit dit onderzoek kwamen veel relevante inzichten in de zorg voor blaaskankerpatiënten. Deze zijn inmiddels gedeeld met zowel de wetenschappelijke verenigingen die bij de blaaskankerzorg zijn betrokken als de deelnemende patiënten (en hun naasten).

lees verder

BlaZIB-studie biedt inzicht in zorg voor patiënten met blaaskanker in Nederland

man met middelbare leeftijd

November 2017 is de BlaZIB-studie officieel van start gegaan met het includeren van blaaskanker patiënten. Doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de stand van zaken van de blaaskankerzorg in Nederland met behulp van data uit de dagelijkse, klinische praktijk en knelpunten en verbeterpunten op te sporen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de blaaskankerzorg in Nederland. De uitkomsten van deze studie zullen naar verwachting ook aanknopingspunten bieden voor betere blaaskankerzorg elders in Europa.

lees verder

IKNL.Medewerker

Anke Richters

Anke Richters senior onderzoeker IKNL

senior onderzoeker

lees verder

Lisa van Hoogstraten

Lisa van Hoogstraten IKNL

postdoc onderzoeker

lees verder

Vera Atema

portretfoto dr. Vera Atema adviseur urogenitale kanker

adviseur urogenitale kanker

lees verder

Denise Plönissen

Denise Plönissen expert registratie IKNL

expert registratie urologische tumoren

lees verder

Katja Aben

dr. Katja Aben

hoofdonderzoeker

lees verder