Cijfers blaaskanker

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie. Ook voeren onderzoekers van IKNL wetenschappelijk onderzoek uit op basis van gegevens in de NKR, welke in (inter)nationale vakbladen worden gepubliceerd.

Cijfers op maat

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is de landelijke oncologische ziekteregistratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten sinds 1989. Het gaat daarbij om informatie over diagnostiek (beperkt), tumorkarakteristieken en initiële behandeling. Op NKR-cijfers kunt u zelf cijfers over blaaskanker bekijken naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en provincie. Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat voor clinici, epidemiologen of beleidsmakers. Aanvullend aan de gegevens over patiënt, tumor, initiële behandeling en vitale status is voor blaaskanker vanaf eind 2017 dankzij het inmiddels afgeronde project BlaaskankerZorg in Beeld (BlaZIB) een uitgebreidere set aan gegevens beschikbaar.

Regiorapportages

In regionale netwerken en tumorwerkgroepen presenteert IKNL regiorapportages op basis van de Nederlandse Kankerregistratie, waarmee medisch specialisten verschillen in zorg kunnen bespreken. Voor ziekenhuizen zijn resultaten daarnaast toegankelijk via de beveiligde omgeving NKR online. Daar zijn de resultaten voor het eigen ziekenhuis, de regio en het landelijk gemiddelde te bekijken.

Prospective Bladder Cancer Infrastructure

De overleving van blaaskanker is de afgelopen decennia nauwelijks verbeterd. Recente ontwikkelingen zijn echter hoopgevend, vooral in de systemische behandeling van blaaskanker. Voordat deze ontwikkelingen zich vertalen in betere uitkomsten voor patiënten met blaaskanker in de dagelijkse klinische praktijk, is nog veel onderzoek nodig.

De Prospective Bladder Cancer Infrastructure (ProBCI) is een infrastructuur waarbinnen medische informatie, patiëntgerapporteerde informatie en biomateriaal wordt verzameld van patiënten met hoogrisico (niet-)spierinvasieve blaaskanker. Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. 

De behandelend artsen of verpleegkundig specialisten benaderen patiënten met blaaskanker voor deelname. Meer over deze infrastructuur, voorwaarden van deelname en de aangesloten ziekenhuizen vindt u op de website van ProBCI. 

Blaaskanker in 2032

Het aantal kankerdiagnoses neemt de komende decennia toe. Dat komt zowel door vergrijzing als leefstijl. In het rapport ‘Kanker in Nederland, Trends en prognoses tot en met 2032’ staan de prognoses van diverse kankersoorten op een rij, ook voor blaaskanker.

 

Naar het rapport 

Bekijk de samenvatting

Lees meer over de incidentiebehandeling, overleving en prevalentie van blaaskanker. Alle cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronverwijzing (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl).