Kanker & leven

Na de behandeling van kanker kunnen patiënten late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten (neuropathie) en problemen met geheugen en concentratie.

Kennis over gezondheidsproblemen na de behandeling is belangrijk voor de gedeelde besluitvorming voor de keuze van een behandeling en inrichting van de nazorg, informatie over klachten na de behandeling en om tijdig te verwijzen naar passende zorg.

Meer bekendheid over de risicofactoren voor behandelgerelateerde gezondheidsproblemen kan helpen bij het herkennen van symptomen in relatie tot een eerdere kankerbehandeling. Dit geldt voor het ziekenhuis, maar ook voor huisartsen die door patiënten worden geraadpleegd, lang nadat de nacontroles voor kanker zijn gestopt.

Verwijsgids Kanker

Zorgverleners kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op Verwijsgids Kanker, een landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose.

In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Ook patiënten en naasten kunnen de Verwijsgids Kanker raadplegen. Met het postcode-filter kan de zorg zo dicht mogelijk bij huis worden geselecteerd.