Onderzoek bij blaaskanker

Gegevens uit de NKR zijn een belangrijke bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van IKNL, urologen, pathologen, radiotherapeuten, medisch oncologen en onderzoekers in academische en perifere ziekenhuizen analyseren deze data voor het optimaliseren van de zorg.

Daarnaast rapporteert IKNL deze data aan regionale samenwerkingsverbanden om praktijkvariatie binnen een regio en/of verschillen ten opzichte van landelijke trends inzichtelijk te maken. Deze rapportages bieden mogelijkheden om aandachtspunten te signaleren voor verdere kwaliteitsverbetering en optimalisatie van samenwerkingsafspraken. Zo zijn er in 2016 in diverse regio’s rapportages gepresenteerd over variatie in de blaas- en nierkankerzorg met vergelijkingen van de uitkomsten van zorg tussen ziekenhuizen. Ook zijn extra, tumorspecifieke details in kaart gebracht.

IKNL heeft de afgelopen jaren een aantal landelijke rapportages uitgebracht, waaronder een aantal rapporten 'Kankerzorg in beeld' en het KWF-signaleringsrapport 'Kwaliteit van kankerzorg in Nederland: voortgang en blik op de toekomst' (pdf). Deze rapporten geven inzicht in de trends en variatie van de kankerzorg in Nederland en wijzen mogelijkheden aan voor verdere optimalisatie van de zorg.

Voor patiënten die hebben deelgenomen aan de studie BlaaskankerZorg in Beeld (BlaZIB), maakten wij een brochure (pdf) met de meest belangrijke uitkomsten van de studie. 

Bekijk meer cijfers in de folder Belangrijke cijfers over blaaskanker. Deze folder is uitgebracht ter gelegenheid van de blaaskankermaand in april 2019.

Onderzoeksprojecten

BlaZIB: Landelijk cohort voor blaaskankerzorg

Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

Meer informatie

Prospective Bladder Cancer Infrastructure

De Prospective Bladder Cancer Infrastructure (ProBCI) is een infrastructuur opgezet in 2019, waarbinnen medische informatie, patiëntgerapporteerde informatie en biomateriaal worden verzameld van patiënten met hoogrisico (niet-)spierinvasieve blaaskanker. Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. Het project is officieel van start gegaan in 2020 en heeft geen vastgestelde einddatum.

Meer informatie

CRAC-studie: radicale cystectomie versus blaassparende behandeling

De CRAC-studie (Comparison of Radical Cystectomy and Bladder sparing treatment in muscle invasive bladder cancer) is een substudie binnen het BlaZIB-project. Patiënten die in Nederland een curatieve behandeling krijgen aangeboden voor een niet-gemetastaseerd spierinvasief blaascarcinoom worden geïncludeerd. De studie vergelijkt de uitkomsten tussen de patiënten behandeld met radicale cystectomie en patiënten die een blaassparende therapie ondergingen, zoals chemoradiatie of brachytherapie.

Meer informatie