Onderzoek bij blaaskanker

Gegevens uit de NKR zijn een belangrijke bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van IKNL, urologen, pathologen, radiotherapeuten, medisch oncologen en onderzoekers in academische en perifere ziekenhuizen analyseren deze data voor het optimaliseren van de zorg.

IKNL rapporteert aan regionale samenwerkingsverbanden om praktijkvariatie binnen een regio en/of verschillen ten opzichte van landelijke trends inzichtelijk te maken. Deze rapportages bieden mogelijkheden om aandachtspunten te signaleren voor verdere kwaliteitsverbetering en optimalisatie van samenwerkingsafspraken. Zo zijn er in de afgelopen jaren in diverse regio’s netwerkrapportages gepresenteerd over variatie in prostaat-, blaas- en nierkankerzorg met vergelijkingen van de uitkomsten van zorg tussen ziekenhuizen. Ook zijn extra, tumorspecifieke details in kaart gebracht.

Uitgelicht: ProBCI

De overleving van blaaskanker is de afgelopen decennia nauwelijks verbeterd. Recente ontwikkelingen zijn echter hoopgevend, vooral in de systemische behandeling van blaaskanker. Voordat deze ontwikkelingen zich vertalen in betere uitkomsten voor patiënten met blaaskanker in de dagelijkse klinische praktijk, is nog veel onderzoek nodig.

De Prospective Bladder Cancer Infrastructure (ProBCI) is een infrastructuur waarbinnen medische informatie, patiëntgerapporteerde informatie en biomateriaal wordt verzameld van patiënten met hoogrisico (niet-)spierinvasieve blaaskanker. Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. 

De behandelend artsen of verpleegkundig specialisten benaderen patiënten met blaaskanker voor deelname. Meer over deze infrastructuur, voorwaarden van deelname en de aangesloten ziekenhuizen vindt u op de website van ProBCI. 

Publicaties

Onderzoekers van IKNL publiceren in samenwerking met zorgprofessionals ieder jaar een groot aantal studies om de zorg voor patiënten met prostaatkanker te verbeteren. Hierover verschijnen vaak nieuwsberichten die u onder nieuws kunt teruglezen. Zorgprofessionals die onderzoek willen uitvoeren met NKR-gegevens kunnen een verzoek voor een gegevensaanvraag indienen bij IKNL.

OnderzoeksprojectenBlaZIB: Landelijk cohort voor blaaskankerzorg

Het doel van BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is om inzicht te geven in de kwaliteit van zorg en deze waar mogelijk te verbeteren. Om dit doel te bereiken brengen onderzoekers de blaaskankerzorg in beeld vanaf het optreden van de eerste klachten tot en met een paar jaar na de diagnose en behandeling van blaaskanker.

Meer informatie

Prospective Bladder Cancer Infrastructure

De Prospective Bladder Cancer Infrastructure (ProBCI) is een infrastructuur opgezet in 2019, waarbinnen medische informatie, patiëntgerapporteerde informatie en biomateriaal worden verzameld van patiënten met hoogrisico (niet-)spierinvasieve blaaskanker. Het doel van het cohort is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren. Het project is officieel van start gegaan in 2020 en heeft geen vastgestelde einddatum.

Meer informatie

CRAC-studie: radicale cystectomie versus blaassparende behandeling

De CRAC-studie (Comparison of Radical Cystectomy and Bladder sparing treatment in muscle invasive bladder cancer) is een substudie binnen het BlaZIB-project. Patiënten die in Nederland een curatieve behandeling krijgen aangeboden voor een niet-gemetastaseerd spierinvasief blaascarcinoom worden geïncludeerd. De studie vergelijkt de uitkomsten tussen de patiënten behandeld met radicale cystectomie en patiënten die een blaassparende therapie ondergingen, zoals chemoradiatie of brachytherapie.

Meer informatie