Gegevensaanvraag

Door middel van een gegevensaanvraag is het mogelijk om gegevens uit de NKR te ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Ga direct naar het aanvraagformulier

Voor wie?

Wij mogen alleen gegevens verstrekken uit de NKR als deze gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek (bijvoorbeeld epidemiologie). Dit is contractueel vastgelegd met de ziekenhuizen die een groot deel van de gegevens van de NKR leveren. Bent u particulier of student? Stel dan zelf tabellen en grafieken samen in NKR cijfers

Hoe werkt het aanvraagproces?

Het proces verloopt in vijf hoofdstappen:

 1. U vult het aanvraagformulier in.
 2. Wij nemen uw aanvraag in behandeling. In deze fase bereiden we de aanvraag samen met u voor. Denk daarbij aan:
  • Afbakenen van uw vraag, de methode en de selectie van data.
  • Formeel akkoord geven op de aanvraag en voorwaarden.
  • Eventueel voorleggen aan de Commissie van Toezicht en wetenschappelijke commissie.
  • Eventueel begeleiding koppelen met derde partijen zoals PALGA, DHD of cohorten.
  • Eventueel opstellen van een offerte voor koppelingen of betaalde werkzaamheden.
 3. Ophalen en bewerken van de data.
 4. Controleren van de data.
 5. Leveren van de data. Dit gebeurt in een sterk beveiligde en afgeschermde omgeving.

Hulpmiddelen bij een gegevensaanvraag

In de NKR zijn gegevens vastgelegd vanaf diagnose tot en met de afronding van de eerstelijnsbehandeling. Lees meer over de geregistreerde gegevens. Via de NKR catalogus of het overzicht van itemsets per kankersoort kunt u vinden welke informatie er beschikbaar is in de NKR, in welke vorm en per wanneer.

Levering van data

De levertijden hangen af van verschillende factoren zoals de complexiteit van de gegevensaanvraag, beschikbare capaciteit bij IKNL en de medewerking en reactiesnelheid van de aanvrager. Een indicatie van de doorlooptijden:

 • Aanvraag basiscijfers (incidentie, prevalentie etc.): 2 weken.
 • Standaardaanvraag: 3 maanden.
 • Complexe aanvraag (meerdere ziekenhuizen of tumorsoorten): 4 maanden.
 • Standaardkoppeling (CBS, PALGA, cohorten): 4 maanden.
 • Nieuwe of complexe koppelingen: 6 maanden

Dit zijn gemiddelden en wij streven er uiteraard naar om sneller te leveren.

Kosten

Basisgegevens, tumorspecifieke gegevens en data van eigen ziekenhuizen worden kosteloos geleverd. Wij rekenen mogelijk kosten voor:

Voor eventuele betaalde activiteiten stellen wij een offerte op die onderdeel wordt van de gegevensaanvraag. Hiervoor vragen wij altijd vooraf een akkoord aan de aanvrager.

Onze voorwaarden

IKNL levert alleen gegevens als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het doel van de aanvraag moet overeenkomen met de doelstellingen van IKNL: het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg of het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Gegevens die worden aangevraagd mogen uitsluitend gebruikt worden voor de in de aanvraag genoemde doeleinden. Voor ieder ander (her)gebruik, waaronder aanvullend onderzoek of het ter beschikking stellen aan derden, dient u een nieuwe gegevensaanvraag in te dienen. Als de gevraagde gegevens herleidbaar zijn naar patiƫnten of behandelaars, gelden aanvullende juridische voorwaarden ten aanzien van de privacywetgeving.

Op de verstrekking zijn de Algemene voorwaarden gegevensleveringen van toepassing.

Meer informatie

Neem gerust contact met ons op door ons een e-mail te sturen.

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Vind meer informatie over: