Filters Filter Created with sketchtool.

Zorgpaden

IKNL kan u helpen inzicht te krijgen in de zorg en behandeling voor één of meer tumortypen in uw ziekenhuis en van de ziekenhuizen in uw regio gezamenlijk met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het doel hiervan is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van transmurale en regionale zorgpaden (met meerdere ziekenhuizen) en het stimuleren van het maken van adequate (regionale) afspraken ten gunste van de kwaliteit van zorg voor kankerpatiënten. 

Wilt u afspraken maken met huisartsen over de verwijzing van patiënten naar de ziekenhuizen in de regio? Of de variatie in zorg en behandeling tussen ziekenhuizen in uw regio inzichtelijk en bespreekbaar maken? Samenwerkingsafspraken over de behandeling kunnen worden vastgelegd en geïmplementeerd via een transmuraal, regionaal zorgpad.  

Integraal oncologisch zorgpad 

Oncologische zorgprocessen zijn complex. Dit komt omdat diverse disciplines, afdelingen en organisaties in de eerste, tweede en derde lijn betrokken zijn. De vele overdrachtsmomenten maken de zorg kwetsbaar. Goede organisatie van de zorg is daarom nodig. Een integraal oncologisch zorgpad en adequate samenwerkingsafspraken dragen bij aan een continu zorgproces van de hele keten waarbij overdrachtsmomenten naadloos op elkaar aansluiten. 

Formats en handleiding

Voor de ontwikkeling en implementatie van een zorgpad in uw eigen instelling en samenwerkende instellingen, zijn formats ontwikkeld. Deze formats kunnen helpen bij het ontwikkelen van een transmuraal en regionaal zorgpad voor de oncologische zorg, waarbij een zorgpad een goed middel kan zijn om samenwerkingsafspraken vast te leggen. Daarnaast is de handleiding 'Integrale oncologische zorgpaden' beschikbaar hoe je stapsgewijs met meerdere instellingen een transmuraal en regionaal zorgpad kunt ontwikkelen, implementeren en evalueren. 

Overzichten vanuit de NKR

Heeft u specifieke vragen voor uw regio waarvoor informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) inzicht kan geven? Neem dan contact op met de secretaris van het betreffende tumorteam, zie contact onder de kankersoort. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: 

  • Nulmeting voor het verkrijgen van inzicht in prestaties van huidige (regionale) zorgpad, met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).
  • Uitvoeren van een evaluatie van het zorgpad met behulp van data uit de NKR.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met dr. Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL. Thesis over bijdrage zorgpaden aan verbetering oncologische zorg in Nederland

Thesis over bijdrage zorgpaden aan verbetering oncologische zorg in Nederland

Zorgpaden voor patiënten met kanker leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en uitkomsten van deze zorg. Dat concludeert Jolanda van Hoeve in het proefschrift dat zij 29 oktober 2020 verdedigde aan de Universiteit Twente. De ontwikkeling en implementatie van zorgpaden kan echter niet los worden gezien worden van andere ontwikkelingen. “Sterker nog: een zorgpad dient juist gebaseerd te zijn op actuele landelijke richtlijnen en beroepsnormen.”

lees verder

Zorgpaden dragen bij aan betere naleving richtlijnen en afname klinische variatie

arts tijdens mdo

Patiënten met maag- of slokdarmkanker krijgen na implementatie van een regionaal zorgpad significant vaker een PET- of PET/CT-scan. Dat blijkt uit onderzoek van Jolanda van Hoeve (IKNL) in Zuidwest-Nederland. In een andere studie in Noordoost-Nederland toont zij aan dat ongewenste klinische variatie verminderde na standaardisatie van het zorgpad slokdarmkanker, uitgezonderd patiënten die geen behandeling ontvingen. Beide studies zijn opgenomen in het proefschrift waarop Jolanda van Hoeve 29 oktober 2020 promoveerde aan de Universiteit Twente.

lees verder