Richtlijnen

Tot begin 2021 was Oncoline.nl de vindplaats voor alle oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. 

Meer informatie over de overgang van Oncoline in afstemming met FMS, SONCOS, VenVN en de NVD.

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar a.steutel@iknl.nl.

Richtlijnendatabase

Medisch specialistische oncologische richtlijnen vindt u op www.richtlijnendatabase.nl. Dat zijn multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor en richtlijnen voor de behandeling van de symptomen van de ziekte of de gevolgen van de oncologische behandeling. 

Ontwikkeling

Richtlijnen hebben als doel om optimale klinische besluitvorming te ondersteunen voor de best passende behandeling voor elke patiënt. Met behulp van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie is evaluatie mogelijk van de mate waarin aanbevelingen van de richtlijn worden gevolgd. PZNL verzorgt de richtlijnen voor de palliatieve zorg. 

Weergave van richtlijnen in beslisbomen

Door de toename van behandelmogelijkheden voor specifieke patiëntengroepen worden richtlijnen complexer. Steeds meer factoren spelen mee in het behandeladvies. Beslisbomen ordenen de literatuur en onderbouwen elke stap naar een behandeladvies.

Per richtlijn definieert de expertgroep het aantal patiëntengroepen voor wie specifieke afwegingen en/of behandelingen relevant zijn. In duidelijke taal worden per patiëntengroep de afslagen in de besluitvorming beschreven, met de argumenten die de specialist afweegt. Per afslag kan de specialist onderbouwd afwijken van de richtlijn. Op deze manier kan de richtlijn de specialist optimaal ondersteunen, in het multidisciplinair overleg en in de gedeelde besluitvorming met de patiënt. De beslisbomen zijn te raadplegen op Oncoguide.nl.

Evaluatie van zorg

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) genereert data om de zorg te evalueren. De expertgroepen reflecteren op de gegevens uit de NKR, waarop zij kunnen besluiten tot kwaliteitsinitiatieven, het scherper stellen van normen of de herziening van een richtlijn.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Anne Steutel, adviseur IKNL.