NKR Online

NKR Online biedt ziekenhuizen en regionale oncologienetwerken inzicht in het aantal diagnoses en behandelingen op ziekenhuis, regionaal en landelijk niveau, inzicht in de uitkomsten van behandelingen en inzicht in verwijzingen naar buiten de regio. Hiermee bieden we informatie ter ondersteuning van beleid.

Wat is NKR Online

NKR Online is:

 • een besloten webomgeving voor ziekenhuizen;
 • waarmee medisch specialisten en andere betrokkenen toegang hebben tot informatie uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR);
 • informatie over trends in incidentie en kwaliteit van zorg (diagnostiek, behandeling, complicaties en proces);
 • met inzicht voor het eigen ziekenhuis, voor de regio of groep ziekenhuizen en op landelijk niveau;
 • waar men zelf kan inzoomen en zoeken naar specifieke informatie;
 • waarin informatie geboden wordt om te ‘spiegelen zonder oordeel’;
 • waarbij de uitnodiging aan de regio’s is om deze informatie met elkaar te bespreken.

NKR Online

Inloggen NKR Online

NKR Online is beschikbaar via de website van IKNL, https://nkr-online.iknl.nl, of door op de knop hierboven te klikken.

Gebruik bij voorkeur als browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge of Safari. Internet Explorer wordt niet meer actief onderhouden door Microsoft. Daardoor kan deze browser mogelijk onverwachte fouten opleveren. Het is wel mogelijk om NKR Online te bekijken op Internet Explorer. NKR Online ondersteunt versie 10 en 11 van Internet Explorer, maar er kunnen fouten blijven optreden waardoor NKR Online voor u minder goed werkt.

Aanmelden

Als u een uitnodiging per e-mail heeft ontvangen kunt u inloggen met het e-mailadres en wachtwoord van uw organisatie. Voor het inloggen bij NKR Online past IKNL technologie toe van het Microsoft Azure platform. Via dit platform zorgen we ervoor dat inloggen bij NKR Online makkelijk, snel en veilig is. Hoe u kunt inloggen is afhankelijk van het type account dat voor u beschikbaar is. Er zijn twee typen gebruikersaccounts beschikbaar binnen NKR Online. De applicatie beoordeelt aan de hand van uw e-mailadres welk type account voor u van toepassing is. Multifactor authorisatie wordt toegepast, hierdoor kunt u gevraagd worden uw telefoonnummer toe te voegen.

Toegang voor NKR Online

Als u geen uitnodigingsmail heeft ontvangen en niet eerder toegang heeft gehad tot NKR Online dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen via de hospital administrator/account-beheerder van uw ziekenhuis. Mocht u niet weten wie dat is dan kunt u contact opnemen via nkronline@iknl.nl. Wij beoordelen dan uw aanvraag en bij akkoord nodigen we u uit als gastgebruiker om NKR Online te bekijken. U ontvangt hiervoor een e-mail met meer informatie over hoe u kunt inloggen. Voor het gebruik van NKR online dient u als zorgprofessional verbonden te zijn aan een ziekenhuis of zorginstelling.

1 Inloggen met Azure account (standaard)

Maakt uw organisatie gebruik van Microsoft Azure? Dan kunt u eenvoudig inloggen via het voor u bekende e-mailadres en wachtwoord waar u ook mee inlogt bij uw eigen ziekenhuis of zorginstelling voor uw e-mail of bijvoorbeeld SharePoint.

 • Hoe weet ik of mijn ziekenhuis/organisatie gebruik maakt van Microsoft Azure?

Gebruikt u Office365, Outlook, SharePoint, OneDrive voor Bedrijven of Teams? Dan is de kans groot dat uw ziekenhuis is aangesloten bij Microsoft Azure. Weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de ICT supportdesk van uw ziekenhuis.

 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Wanneer u uw wachtwoord niet meer weet dan kunt u deze zelf herstellen op de inlogpagina. U klikt dan op de link 'Wachtwoord Vergeten' en volgt daarna de stappen die op het scherm worden gepresenteerd. Let op dat u hiermee ook het wachtwoord aanpast waarmee u inlogt voor uw e-mail, SharePoint of bijvoorbeeld OneDrive voor Bedrijven.

 • Er gaat iets mis bij het inloggen

Als er iets mis gaat bij het inloggen kunt u het beste eerst contact opnemen met de ICT supportdesk van uw ziekenhuis. Deze is namelijk in staat om te helpen met uw eigen ziekenhuis of zorginstelling Azure account. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact met ons op via nkronline@iknl.nl.

LET OP: Bij het invoeren van het telefoonnummer, laat u na +31 de 0 waarmee het telefoonnummer begint weg. Dus bijvoorbeeld. 612345678. En niet 0612345678.

2 Inloggen als uw ziekenhuis/zorginstelling geen Microsoft Azure gebruikt

Gebruikt uw organisatie geen Microsoft Azure? Dan kunt eenvoudig inloggen via een eenmalig te gebruiken numerieke code. Wanneer u NKR Online probeert te openen vult u uw e-mailadres in. U kunt vervolgens kiezen om een numerieke code te laten versturen naar uw emailadres. Vul deze code uit de e-mail daarna in op de inlogpagina. U kunt altijd inloggen door gebruik te maken van eenmalige codes en u hoeft dus geen wachtwoord aan te maken of te onthouden.

Over NKR Online

NKR Online toont de meest recente data uit de NKR waarmee u als zorgprofessional continu beschikking heeft over incidenties en analyses over de oncologische zorg in uw ziekenhuis, regionaal en landelijk.

De aantallen en de analyses worden wekelijks aangevuld met nieuwe registraties én met nieuwe informatie van bestaande registraties. Dit betekent voor recente jaren dat het resultaat per week kan wijzigen. Dit geldt voor het lopende jaar, het voorafgaande jaar en ook nog voor het jaar daarvoor*. In de analyse ‘Aantal nieuwe invasieve tumoren verdeeld per registratiestatus’ is te zien in hoeverre de registraties in de NKR compleet zijn.

Zodra er 10 of meer patiënten voor een bepaalde berekening zijn geregistreerd, wordt het resultaat van deze berekening getoond.

*De compleetheid van de NKR is afhankelijk van signaleringen van nieuwe maligniteiten door het ziekenhuis. In de praktijk wordt hierin voorzien door dagelijkse incidentiemeldingen van PALGA (ongeveer 95% van alle tumoren) en de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ; 1 maal per jaar aangeleverd door Dutch Hospital Data; ongeveer 5%). Incomplete of late registratie van een ziekenhuis voor de LBZ (of late levering door DHD) kan (tijdelijke) incompleetheid veroorzaken in de NKR. Deze incompleetheid varieert per tumorsoort en per jaar. Tevens worden bepaalde tumorsoorten vanwege de duur van de behandeling pas later volledig geregistreerd dan andere tumorsoorten. Een eenduidige uitspraak over de compleetheid van de registratie is derhalve niet te geven. U kunt actuele informatie over de stand van zaken van uw ziekenhuis opvragen via nkronline@iknl.nl

Wat zijn de mogelijkheden van NKR Online? 

 • In NKR Online staan voor u als zorgprofessional gegevens klaar over het aantal diagnoses invasieve kanker en behandelingen in uw ziekenhuis. U kunt filteren op tumorgroep, stadium, leeftijdsgroep en geslacht. U kunt deze gegevens vergelijken met het gemiddelde in de regio en het landelijk gemiddelde.  
 • Er staan analyses voor u als zorgprofessional klaar over uw ziekenhuis, o.a. de analyses afkomstig uit regiorapportages. Deze lijst zal continu aangevuld worden met nieuwe interessante andere analyses. Wanneer u graag zelf of in een samenwerkingsverband inzicht wilt hebben in een specifieke analyse dan horen wij dat graag. U kunt uw verzoek kenbaar maken door te mailen naar nkronline@iknl.nl.
 • NKR Online laat zowel de trend over de jaren heen zien als de vergelijking (benchmark) met de gegevens van andere ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen. Ziekenhuizen die hebben aangegeven de cijfers onderling te willen delen zijn opgenomen in een ziekenhuisgroep, zoals bijvoorbeeld ARTZ, CONCORD, Embraze en Uniek. Voor hen zijn de resultaten te bekijken voor de andere ziekenhuizen binnen de groep. Ook zijn de gemiddelden voor verschillende soorten ziekenhuizen terug te vinden als benchmarkgroep: SAZ-ziekenhuizen, STZ-ziekenhuizen en UMC’s en AvL. Met deze informatie krijgen zorgverleners inzicht in de oncologische zorg in het eigen ziekenhuis, binnen het samenwerkingsverband en op landelijk niveau. Zij kunnen daarmee de zorg evalueren en afspraken maken met elkaar over de behandeling en zorg van deze patiënten. Het is mogelijk om met een groep ziekenhuizen een benchmarkgroep aan te vragen. Hier moeten wel alle ziekenhuizen schriftelijk mee instemmen.  

Over de cijfers

De NKR is een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie, behandeling en overleving van alle gevallen van kanker in Nederland. IKNL beheert deze database. Speciaal opgeleide registratiemedewerkers van IKNL verzamelen in de ziekenhuizen data op basis van informatie in de medische dossiers en registreren per tumortype specifieke informatie. Voor alle tumortypen wordt informatie verzameld over diagnose, topografie, histologie, stadium, en de primaire behandeling na diagnose.

De cijfers betreffen:

 • Invasieve tumoren (dus geen benigne, borderline of in situ, tenzij specifiek aangegeven)
 • Alleen patiënten woonachtig in Nederland ten tijde van diagnose.
 • Geëxcludeerd zijn: tumoren die voor het eerst bij obductie zijn vastgesteld zonder dat er klinische aanwijzingen voor een maligniteit waren en waarbij de patiënt is overleden aan een andere aandoening of door onbekende oorzaak.
 • Het stadium is gebaseerd op de TNM 6-classificatie voor diagnosejaren 2003-2009 en TNM 7-classificatie voor 2010 en later.
 • De vitale status wordt bijgewerkt door follow-up in de ziekenhuizen en jaarlijkse koppeling met de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie).
 • Ziekenhuis kan het eerste ziekenhuis betreffen, het ziekenhuis van behandeling, of een combinatie van beide.
 • In geval van multiple tumoren worden alle tumoren geïncludeerd. Meerdere primaire maligne tumoren worden afzonderlijk geregistreerd als er een verschillende primaire lokalisatie is en/of een verschil in tumortype.

FAQ en Handleiding

De veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) en de handleiding staan op de bibliotheekpagina in NKR Online. 

Vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen? Of wilt u weten welke patiënten in de teller en noemer geïncludeerd zijn? Stuur uw verzoek naar nkronline@iknl.nl onder vermelding van uw het e-mailadres waarmee u inlogt.