Toelichting berekening overleving

De berekende overleving is de relatieve overleving, wat wil zeggen dat is gecorrigeerd voor de normale levensverwachting op basis van de sterftetafels naar leeftijd en geslacht. Hiertoe is gebruik gemaakt van jaarlijkse landelijke sterftetafels. De relatieve overleving is een benadering van de ziekte-specifieke overleving.

Leeftijdstandaardisatie

Er is gebruik gemaakt van leeftijdstandaardisatie. Dit is noodzakelijk als de cijfers vergeleken worden met populaties met een andere leeftijdsopbouw of als de leeftijdsopbouw in de loop van de tijd verandert (en ook bij zeer lange follow-upduur). Bij veel soorten kanker is de overleving namelijk op oudere leeftijd (veel) lager dan op jongere leeftijd.

Voor de leeftijdstandaardisatie is de International Cancer Survival Standard (ICSS) gebruikt zoals beschreven door Corazziari et al. (European Journal of Cancer, 2004). De weging van de leeftijdsgroepen van de meeste soorten kanker is als volgt:

 • 18-44 jaar, 7%
 • 45-54 jaar, 12%
 • 55-64 jaar, 23%
 • 65-74 jaar, 29%
 • 75 jaar en ouder, 29%.

Voor nasofarynx, bot en weke delen, melanoom, baarmoederhals, centraal zenuwstelsel en schildklier is de volgende indeling van toepassing:

 • 18-44 jaar, 28%
 • 45-54 jaar, 17%
 • 55-64 jaar, 21%
 • 65-74 jaar, 20%
 • 75 jaar en ouder, 14%

Voor precursor celtumoren (ALL), zaadbal en Hodgkin lymfoom geldt een weging van 60% voor 18-44 jaar en steeds 10% voor de andere leeftijdsgroepen. Voor prostaatkanker, tenslottte, is afgeweken van de ICSS en is een interne Nederlandse standaard berekend:

 • 18-54 4%
 • 55-64 20%
 • 65-74 40%
 • 75-84 30%
 • 85+ 6%.

Voor Nederland geldt in het algemeen dat de leeftijdgestandaardiseerde overleving iets lager is dan de niet leeftijdgestandaardiseerde overleving.

In de overlevingscijfers zijn gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar niet meegenomen.

Bij de berekening van de overleving per stadium is geen leeftijdstandaardisatie toegepast.

--> Lees meer op: Uitleg NKR cijfers