Hersentumoren

Hersentumoren omvatten zowel primaire hersentumoren als hersenmetastasen. Primaire hersentumoren, die meestal ontstaan uit het hersenweefsel (steunweefsel) en de hersenvliezen zijn relatief zeldzaam.