Hersentumoren

Hersentumoren omvatten zowel primaire hersentumoren als hersenmetastasen. Primaire hersentumoren, die meestal ontstaan uit het hersenweefsel (steunweefsel) en de hersenvliezen zijn relatief zeldzaam.

Meer mannen dan vrouwen krijgen een glioom. Het verschil is relatief kleiner onder patiënten met een oligodendroglioom. Patiënten met een glioblastoom zijn mediaan 63 jaar (interkwartiele afstand 55-70 jaar). Patiënten met een andere pathologisch bevestigde diagnose zijn mediaan jonger. Patiënten met een klinische verdenking op glioom zijn vaak ouder: ruim de helft is ouder dan 70 jaar. 

Lees meer over de incidentie, behandeling, overleving en prevalentie van hersentumoren. Cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronvermelding (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl)

Informatie over hersentumoren voor patiënten vindt u op kanker.nl

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar neuro-oncologische tumoren of (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: