Hersentumoren

Hersentumoren omvatten zowel primaire hersentumoren als hersenmetastasen. Primaire hersentumoren, die meestal ontstaan uit het hersenweefsel (steunweefsel) en de hersenvliezen zijn relatief zeldzaam.

Meer mannen dan vrouwen krijgen een glioom. Het verschil is relatief kleiner onder patiënten met een oligodendroglioom. Patiënten met een glioblastoom zijn mediaan 63 jaar (interkwartiele afstand 55-70 jaar). Patiënten met een andere pathologisch bevestigde diagnose zijn mediaan jonger. Patiënten met een klinische verdenking op glioom zijn vaak ouder: ruim de helft is ouder dan 70 jaar.

Lees meer over de incidentie, behandeling, overleving en prevalentie van hersentumoren. Cijfers en figuren mogen worden overgenomen met bronvermelding (Nederlandse Kankerregistratie, IKNL, www.iknl.nl)

Het rapport ‘Glioomzorg in Nederland’ geeft gedetailleerde informatie uit de Dutch Brain Tumour Registry (DBTR). Het rapport toont informatie over volwassen patiënten gediagnosticeerd met een glioom in de periode 2014-2017. Met dit rapport worden actuele aandachtspunten inzichtelijk gemaakt, waardoor het rapport een bijdrage levert aan de discussie rondom de kwaliteit van zorg voor patiënten met een glioom.

Ook over meningeomen is een rapport uitgebracht.

Informatie over hersentumoren voor patiënten en naasten vindt u op kanker.nl of voor wat betreft de palliatieve zorg op overpalliatievezorg.nl.

De patiëntenorganisatie is bereikbaar via www.hersenletsel.nl/hersentumor-contactgroep

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar neuro-oncologische tumoren of (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met:Nieuws

Dutch Brain Tumour Registry met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie

Er zijn steeds meer gegevens over hersentumoren en de behandeling hiervan beschikbaar dankzij de Dutch Brain Tumour Registry (DBTR), een samenwerking tussen de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie (LWNO) en IKNL. De DBTR is opgezet om de zorg voor patiënten met een neuro-oncologische aandoening inzichtelijker te maken en op die manier bij te dragen aan optimale zorg. 

lees verder

Kwaliteitscriteria voor continue verbetering glioomzorg

Door het opstellen en evalueren van landelijke kwaliteitscriteria is de zorg voor mensen met een glioom (primaire hersentumor) verbeterd. De complexe behandeling is meer geconcentreerd en het regionale MDO beter bezet dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een evaluatie over de toepassing van de kwaliteitscriteria voor gliomen onder neurologen door de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO). Verbeterpunten waren de screening naar de behoefte aan psychosociale zorg bij patiënten en naasten en de aanwezigheid van een neuro-oncologieverpleegkundige met eigen spreekuur. Daarover heeft LWNO een verdiepende inventarisatie uitgevoerd. 

lees verder

Medewerkers

Ria de Peuter

Ria de Peuter

adviseur zeldzame kanker

lees verder