Kanker & leven

Alhoewel de prognose bij hersentumoren vaak slecht is, leven sommige mensen lange tijd met een hersentumor. Er kan sprake zijn van cognitieve en/of gedragsverandering door de hersentumor. Het is belangrijk dat patiënten en naasten van patiënten hierover worden geïnformeerd, zodat deze symptomen herkend worden. Hierover kan de neuro-oncologieverpleegkundige voorlichting geven. Zo nodig kan een psycholoog worden ingeschakeld.

Begeleiding voor naasten

Omdat mantelzorgers van patiënten met een hersentumor - meer dan voor welke andere tumor ook - vaak worden geconfronteerd met ingrijpende en snel ontwikkelende veranderingen in het dagelijks leven, is psychosociale zorg ook voor de naasten van groot belang. Amsterdam UMC, locatie VUmc ontwikkelde een individueel ondersteuningsprogramma voor naasten om handvatten te geven bij dit moeilijke ziektebeeld. Er wordt geïnventariseerd of dit programma uitgebreid kan worden naar andere regio’s.

Verwijzen

Zorgverleners kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op www.verwijsgidskanker.nl, de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In deze verwijsgids staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren. Voor patiënten en naasten is de Verwijsgids Kanker ook toegankelijk via Kanker.nl.