Projecten

In 2014 formuleerde de multidisciplinaire werkgroep LWNO, mede op basis van wensen van patiënten en hun naasten, kwaliteitscriteria voor diagnose, behandeling en begeleiding van patiënten met een glioom (PDF). Uit de evaluatie blijkt dat deze criteria hebben bijgedragen aan concentratie van zorg, verbeterde samenwerking en professionalisering van het multidisciplinair overleg (MDO).

Kwaliteitscriteria gliomen 

Patiënten met een glioom (primaire hersentumor) worden in vergelijking met drie jaar geleden vaker behandeld in een gespecialiseerd centrum waar in een goed bezet multidisciplinair overleg (MDO) de best passende zorg wordt afgestemd. Verbeterpunten werden ook geïdentificeerd, zoals de mate waarin patiënten en naasten worden gescreend op behoefte aan psychosociale zorg. Ook het vastleggen van het zorgpad, voor optimale afstemming, isvoor verbetering vatbaar. 

Vanwege de essentiële rol van de neuro-oncologieverpleegkundige in begeleiding van patiënt en naaste is in samenwerking met LWNO-v en de werkgroep Kwaliteitscriteria een verdiepende inventarisatie uitgevoerd. Hieruit worden – met betrokkenheid van het patiëntenplatform Neuro-oncologie – verdere aanbevelingen geformuleerd. Het doel is om de rol van de neuro-oncologieverpleegkundigen te verstevigen, zodat zij de signalering van behoefte aan psychosociale zorg en de afstemming van zorg in het multidisciplinaire zorgpad kunnen verbeteren. 

Lees ook de nieuwsberichten hierover: