Kwaliteitscriteria voor continue verbetering glioomzorg

Door het opstellen en evalueren van landelijke kwaliteitscriteria is de zorg voor mensen met een glioom (primaire hersentumor) verbeterd. De complexe behandeling is meer geconcentreerd en het regionale MDO beter bezet dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een evaluatie over de toepassing van de kwaliteitscriteria voor gliomen onder neurologen door de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO). Verbeterpunten waren de screening naar de behoefte aan psychosociale zorg bij patiënten en naasten en de aanwezigheid van een neuro-oncologieverpleegkundige met eigen spreekuur. Daarover heeft LWNO een verdiepende inventarisatie uitgevoerd. 

Kwaliteitscriteria glioomzorg

In 2014 formuleerde de multidisciplinaire werkgroep LWNO, mede op basis van wensen van patiënten en hun naasten, kwaliteitscriteria voor diagnose, behandeling en begeleiding van patiënten met een glioom (PDF)

Uit de evaluatie blijkt dat deze criteria hebben bijgedragen aan concentratie van zorg, verbeterde samenwerking en professionalisering van het multidisciplinair overleg (MDO). Patiënten met een glioom (primaire hersentumor) worden in vergelijking met drie jaar geleden vaker behandeld in een gespecialiseerd centrum waar in een goed bezet multidisciplinair overleg (MDO) de best passende zorg wordt afgestemd. Verbeterpunten werden ook geïdentificeerd, zoals de mate waarin patiënten en naasten worden gescreend op behoefte aan psychosociale zorg. Ook het vastleggen van het zorgpad, voor optimale afstemming, is voor verbetering vatbaar. 

Sleutelrol neuro-oncologie verpleegkundige

Vanwege de sleutelpositie van de neuro-oncologieverpleegkundige bij bovengenoemde punten, werd besloten tot een verdiepende inventarisatie onder neuro-oncologieverpleegkundigen. De vragenlijst is op naam verstuurd naar verpleegkundigen neuro-oncologie in 25 ziekenhuizen waarvan bekend was – of aanwijzingen waren - dat zorg wordt verleend aan patiënten met een glioom. Een hoge respons (81%) toont de betrokkenheid aan van verpleegkundigen in de neuro-oncologie. Alle respondenten, waarvan meer dan de helft werkzaam is als verpleegkundig specialist, zijn tevens lid van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie Verpleegkundigen (LWNO-v).Figuur 1: rol van de neuro-oncologieverpleegkundige/ verpleegkundig specialist in de glioomzorg.

Verpleegkundig spreekuur

Deze inventarisatie benadrukte weer de essentiële rol van de verpleegkundige; zo heeft in 20 van de 21 ziekenhuizen deze verpleegkundige een eigen spreekuur. Zoals bleek tijdens een presentatie op de onlangs gehouden verdiepingsdagen oncologie heeft deze verpleegkundige (veelal verpleegkundig specialist) een rol als spin in het web. Taken omvatten de coördinatie van zorg en informatievoorziening tot (emotionele) begeleiding van naasten (zie figuur 1).

Aanbevelingen

Momenteel worden de resultaten van de inventarisatie besproken met alle betrokken partijen: de werkgroep kwaliteitscriteria van de LWNO, de LWNO-v en vertegenwoordigers uit het patiëntenplatform neuro-oncologie. Hieruit worden verdere aanbevelingen geformuleerd om de rol van de neuro-oncologieverpleegkundigen te verstevigen, zodat zij onder andere de signalering van behoefte aan psychosociale zorg en de afstemming van zorg in het multidisciplinaire zorgpad kunnen verbeteren.

Het patiëntenplatform geeft input door prioriteiten te delen ten aanzien van goede zorg voor de patiënt met een hersentumor. Deze besprekingen zullen gevolgd worden door nadere aanbevelingen die de zorg voor patiënt en naaste ten goede moeten komen. Zo zet LWNO als landelijk netwerk de volgende stap naar nog betere zorg. 

Gerelateerd

Kwaliteit van de zorg voor patiënten met een glioom: de praktijk getoetst

Patiënten met een glioom (primaire hersentumor) worden in vergelijking met drie jaar geleden vaker behandeld in een gespecialiseerd centrum waar in een goed bezet multidisciplinair overleg (MDO) de best passende zorg wordt afgestemd. Dat blijkt uit een evaluatie van de kwaliteitscriteria voor de zorg voor patiënten met een glioom, opgesteld door de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De kwaliteitscriteria hebben bijgedragen aan concentratie van zorg, verbeterde samenwerking en professionalisering van het MDO. 

lees verder

Overlevingskansen primaire kwaadaardige hersentumoren nog steeds slecht

De overlevingskansen van patiënten met een primaire kwaadaardige hersentumor zijn nog steeds slecht. Dat blijkt uit onderzoek van Otto Visser (hoofd registratie bij IKNL) en collega’s van 86 kankerregistraties in Europa. De onderzoekers signaleren een stijging van de relatieve 1-jaarsoverleving met circa 10% tussen 1999 en 2007, vooral bij patiënten tussen de 45 en 74 jaar in Centraal- en Noord-Europa. In de loop van de tijd namen de verschillen in overleving tussen landen toe. Volgens de onderzoekers duidt dit op variatie per land in de toegang van patiënten tot de nieuwste behandelmogelijkheden. 

lees verder