Figuren en uitleg per kankersoort

Via onderstaande links staan per kankersoort grafieken en figuren over incidentie, prevalentie, behandeling, overleving en sterfte inclusief uitleg voor u klaar. Alle figuren en informatie van de IKNL-site mogen worden overgenomen met bronvermelding. 

Alle figuren op deze website mogen worden overgenomen met bronvermelding: Nederlandse Kankerregistratie (NKR), beheerd door IKNL. 

De incidentie, prevalentie, sterfte en overleving per diagnose kunt u ook bekijken in onze openbare datatool NKR cijfers. U kunt hier de aantallen diagnoses bekijken per leeftijd, geslacht en provincie. Wilt u refereren naar deze cijfers? Gebruik dan volgende referentie:
Nederlandse Kankerregistratie (NKR), IKNL. Verkregen via nkr-cijfers.iknl.nl op [datum].

Onderstaande figuren zijn ook in een PowerPointpresentatie beschikbaar. 

Tien meest voorkomende kankersoorten bij vrouwen (diagnosejaar 2023)
 

Tien meest voorkomende kankersoorten bij mannen (diagnosejaar 2022)

 

Incidentie van kanker in 2023 versus kankersterfte in 2022

 

Relatieve 5-jaarsoverleving kanker 1990 vs 2017

 

Aantal nieuwe kankerdiagnoses in coronajaar 2020 vergeleken met 2019