Huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland en heeft van alle kankersoorten nog steeds de snelst stijgende incidentie.

Bij het ontstaan van huidkanker is overmatige blootstelling aan UV-straling van de zon en/of de zonnebank de belangrijkste risicofactor.

Informatie voor patiënten

Op Kanker.nl vindt u informatie over huidkanker voor patiënten en naasten. De Huidkanker Stichting (HUKAS) is de patiëntenvereniging voor mensen met non-melanoom huidkanker. Stichting Melanoom richt zich op mensen met melanoom (en oogmelanoom).

Informatie voor (zorg-)professionals en beleidsmakers

Epidemiologen concluderen dat huidkanker in Nederland epidemische vormen aanneemt en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. Dit vraagt om passende aandacht voor preventie, (vroege) diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met huidkanker. Hierbij is een goede samenwerking van huisartsen (die de patiënt vaak als eerste zien) en andere medisch specialisten essentieel.

De stuurgroep Huidkankerzorg Nederland waar ook IKNL deel van uitmaakt, lanceerde het Nationaal Actieplan Huidkanker (april 2021). Zie voor méér (actuele) informatie de website Nationaal Actieplan Huidkanker.

NKR Cijfers

Voor het eerst is er volledig zicht op het voorkomen van huidkanker, doordat vanaf 2016 gegevens van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken samenkomen in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Via onze tool NKR Cijfers kunt u zelf zelf cijfers samenstellen over de incidentie, overleving, prevalentie en sterfte van huidkanker of bekijk op deze pagina meer cijfers en rapportages op basis van de NKR. Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat. Meer informatie over openstaande klinische trials of ondersteuning bij trials kunt u opvragen bij ons trialbureau.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over registratie, wetenschappelijk onderzoek of verbetering van de huidkankerzorg, neem dan contact op met:

Lees meer over de incidentieoverleving, prevalentie en sterfte van huidkanker.Nieuws

Nationaal Actieplan Huidkanker lanceert website met aanpak huidkanker

mock-up van homepage website Nationaal Actieplan Huidkanker

Volgens de prognoses stijgt het aantal nieuwe huidkankerdiagnoses fors verder. De druk op de bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van toekomstige zorg zal alleen maar toenemen. Dit vraagt nú om maatregelen. Het goede nieuws is dat er op het gebied van huidkanker sinds april 2021 een plan van aanpak is om de vloedgolf te keren. Vanaf nu te vinden op de website van Nationaal Actieplan Huidkanker.

lees verder

Nieuw model voorspelt risico op uitzaaiingen cutaan plaveiselcelcarcinoom

driedimensionaal gestileerd beeld van een grafiek

Epidemioloog Loes Hollestein en dermatoloog Marlies Wakkee, werkzaam bij het Erasmus MC Kanker Instituut, ontwikkelden met bio-informaticus Barbara Rentroia-Pacheco en andere collega’s een model waarmee het mogelijk is om gepersonaliseerde risico-inschattingen te maken voor uitzaaiingen van het cutane plaveiselcelcarcinoom (PCC). Dit werd gedaan op basis van een landelijk cohort uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat vervolgens extern werd gevalideerd met landelijke registratiegegevens uit Engeland.

lees verder

Medewerkers

Jos de Groot

Jos de Groot

senior adviseur

lees verder

Mariëlle Plaisier

portretfoto Marielle Plaisier

expert registratie long, huid, borst

lees verder

Marieke Louwman

dr. ir. Marieke Louwman Integraal Kankercentrum Nederland

senior onderzoeker huidkanker

lees verder

Ward Posthuma

medisch adviseur

lees verder

Kay Schreuder

dr ir kay schreuder

teamleider registratie en expert registratie hematologie

lees verder