Huidkanker

Huidkanker is de meestvoorkomende vorm van kanker in Nederland. Bij het ontstaan van huidkanker is overmatige blootstelling (met name op jonge leeftijd) aan uv-straling van de zon en/of de zonnebank de belangrijkste risicofactor. Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen, dat blijkt uit het Rapport Huidkanker in Nederland (pdf).

Voor het eerst is er volledig zicht op het voorkomen van huidkanker, doordat vanaf 2016 gegevens van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken samenkomen in de Nederlandse Kankerregistratie. Als basaalcelcarcinoom wordt meegerekend dan is van alle diagnoses kanker ongeveer de helft huidkanker.

Epidemiologen concluderen dat huidkanker in Nederland epidemische vormen aan neemt en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. Dit vraagt om passende aandacht voor preventie, (vroege) diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met huidkanker. Hierbij is een goede samenwerking van huisartsen (die de patiënt vaak als eerste zien) en andere medisch specialisten essentieel. De stuurgroep Huidkankerzorg Nederland lanceerde april 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker. Zie voor méér (actuele) informatie over het Nationaal Actieplan Huidkanker de website: Nationaal Actieplan Huidkanker

Lees meer over de incidentieoverleving, prevalentie en sterfte van huidkanker. 

Informatie over huidkanker voor patiënten vindt u op kanker.nl.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over registratie, wetenschappelijk onderzoek of verbetering van de huidkankerzorg, neemt u dan contact op met:

Ook patiënten met dun melanoom (1 mm) stratificeren in hoog of laag risico 

Ook patiënten met dun melanoom (1 mm) stratificeren in hoog of laag risico 

Hoewel de prognose van patiënten met een dun melanoom (Breslow-dikte 1 mm) uitstekend is op populatieniveau, kunnen sommige patiënten sterven aan de gevolgen van een dun melanoom. Daarom zouden deze patiënten beter gestratificeerd moeten worden in hoog of laag risico, omdat dit diagnostische en therapeutische consequenties heeft in tijden van gepersonaliseerde zorg. Dat stellen Loes Hollestein (Erasmus MC, IKNL) en Tamar Nijsten (Erasmus MC) in een commentaar in de British Journal of Dermatology.

lees verder

Stijgende incidentie plaveiselcelcarcinoom vraagt om herziening zorgbeleid rond huidkanker

cutaan plaveiselcarcinoom

De incidentie cutaan plaveiselcelcarcinoom blijft stijgen, vooral onder vrouwelijke patiënten. Ook hebben patiënten in toenemende mate te maken met opeenvolgende diagnosen van plaveiselcelcarcinoom. Dit duidt volgens Selin Tokez (Erasmus MC) en collega’s op een significante belasting van zowel de huidige als toekomstige dermatologische zorg in Nederland. Herziening van het beleid is nodig om deze stijgingen een halt toe te roepen.

lees verder

Jos de Groot

Jos de Groot

senior adviseur

lees verder

Marieke Louwman

dr. ir. Marieke Louwman Integraal Kankercentrum Nederland

senior onderzoeker huidkanker

lees verder

Ward Posthuma

medisch adviseur

lees verder