Huidkanker

Huidkanker is de meestvoorkomende vorm van kanker in Nederland. Bij het ontstaan van huidkanker is overmatige blootstelling (met name op jonge leeftijd) aan uv-straling van de zon en/of de zonnebank de belangrijkste risicofactor. Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijgen, dat blijkt uit het Rapport Huidkanker in Nederland (pdf).

Voor het eerst is er volledig zicht op het voorkomen van huidkanker, doordat vanaf 2016 gegevens van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken samenkomen in de Nederlandse Kankerregistratie. Als basaalcelcarcinoom wordt meegerekend dan is van alle diagnoses kanker ongeveer de helft huidkanker.

Epidemiologen concluderen dat huidkanker in Nederland epidemische vormen aan neemt en dat het einde daarvan nog niet in zicht is. Dit vraagt om passende aandacht voor preventie, (vroege) diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met huidkanker. Hierbij is een goede samenwerking van huisartsen (die de patiënt vaak als eerste zien) en andere medisch specialisten essentieel. De stuurgroep Huidkankerzorg Nederland lanceerde april 2021 het Nationaal Actieplan Huidkanker. Zie voor méér (actuele) informatie over het Nationaal Actieplan Huidkanker de website: Nationaal Actieplan Huidkanker

Lees meer over de incidentieoverleving, prevalentie en sterfte van huidkanker. 

Informatie over huidkanker voor patiënten vindt u op kanker.nl.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over registratie, wetenschappelijk onderzoek of verbetering van de huidkankerzorg, neemt u dan contact op met:

Nationaal Actieplan Huidkanker lanceert website met aanpak huidkanker

mock-up van homepage website Nationaal Actieplan Huidkanker

Volgens de prognoses stijgt het aantal nieuwe huidkankerdiagnoses fors verder. De druk op de bemensbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van toekomstige zorg zal alleen maar toenemen. Dit vraagt nú om maatregelen. Het goede nieuws is dat er op het gebied van huidkanker sinds april 2021 een plan van aanpak is om de vloedgolf te keren. Vanaf nu te vinden op de website van Nationaal Actieplan Huidkanker.

lees verder

Ook patiënten met dun melanoom (1 mm) stratificeren in hoog of laag risico 

Ook patiënten met dun melanoom (1 mm) stratificeren in hoog of laag risico 

Hoewel de prognose van patiënten met een dun melanoom (Breslow-dikte 1 mm) uitstekend is op populatieniveau, kunnen sommige patiënten sterven aan de gevolgen van een dun melanoom. Daarom zouden deze patiënten beter gestratificeerd moeten worden in hoog of laag risico, omdat dit diagnostische en therapeutische consequenties heeft in tijden van gepersonaliseerde zorg. Dat stellen Loes Hollestein (Erasmus MC, IKNL) en Tamar Nijsten (Erasmus MC) in een commentaar in de British Journal of Dermatology.

lees verder

Jos de Groot

Jos de Groot

senior adviseur

lees verder

Mariëlle Plaisier

portretfoto Marielle Plaisier

expert registratie long, huid, borst

lees verder

Marieke Louwman

dr. ir. Marieke Louwman Integraal Kankercentrum Nederland

senior onderzoeker huidkanker

lees verder

Ward Posthuma

medisch adviseur

lees verder

Kay Schreuder

dr ir kay schreuder

teamleider registratie en expert registratie hematologie

lees verder