Vloedgolf aan huidkanker moet en kan gekeerd worden

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland en dat is niet nodig. Door op tijd schaduw te zoeken, een hoed te dragen en goed in te smeren kunnen we huidkanker grotendeels voorkomen. Om mensen hierbij te helpen zijn maatregelen nodig. Zo moeten er meer schaduwplekken komen en moet er op veel meer openbare plaatsen zonnebrandcrème worden verstrekt. Ook is gebruik van de zonnebank schadelijk. Dat staat in het Nationaal Actieplan Huidkanker van de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland, een samenwerking van onder andere de vereniging van dermatologen (NVDV) en patiëntenorganisaties HUKAs en Stichting Melanoom.

PERSBERICHT 19-04-2021

Van alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland gaat het in 52% van de gevallen om huidkanker. En dat terwijl huidkanker meestal te voorkomen is. Het actieplan benadrukt dat maatregelen nodig zijn om met name kinderen te beschermen. Een verbrande huid op kinderleeftijd verdubbelt de kans om later huidkanker te krijgen. Ook buitensporters en buitenwerkers moeten zich veel beter beschermen tegen de zon. Ook zonnebankgebruikers lopen gevaar. We moeten af van de misvatting dat een door zon of zonnebank gebruinde huid gezond is.

70.000 nieuwe patiënten met huidkanker per jaar

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) steunt het actieplan. IKNL bracht in 2019 een rapport uit over het schokkende aantal van 70.000 nieuwe patiënten met huidkanker per jaar. Hiervan zijn ruim 6.000 melanomen, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Het aantal diagnoses huidkanker stijgt elk jaar weer.

Over huidkanker wordt nog wel eens simpelweg gedacht als enkel het weghalen van een plekje, maar de gevolgen zijn vaak groter. Ongeveer een derde van de nieuwe patiënten ontwikkelt binnen vijf jaar opnieuw huidkanker. Als er regelmatig plekjes weggehaald moeten worden, is huidkanker een chronische ziekte geworden. Veel van deze chronische patiënten doen een blijvend beroep op zorg. Alleen al de aan huidkanker gerelateerde ziekenhuiskosten stijgen naar verwachting van €465 miljoen (2017) naar €1,35 miljard in 2030.

Slimme zorg

De NVDV benadrukt dat naast preventie ook slimmere zorg nodig is om het tij te keren. Bijvoorbeeld door betere (digitale) samenwerking tussen patiënten, huisartsen en dermatologen, en inzet van andere nieuwe technieken. Of door het terugdringen van onnodige controlebezoeken voor patiënten met een laag risico op herhaling.  

De schrijvers van het actieplan doen een appèl op politici en beleidsmakers om werk te maken van preventie van huidkanker en hiermee veel kosten te voorkomen: ‘Kiezen we ook naar de toekomst toe voor (nog) méér zorg, het achteraf repareren van de eigenlijk onnodige schade? Of gaan we voor verandering van zongedrag en zonnebankgebruik en daarmee het voorkómen van huidkanker?’

Op maandag 19 april presenteert de stuurgroep het Nationaal Actieplan Huidkanker aan een delegatie van de net nieuw samengestelde Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stuurgroep

De stuurgroep huidkankerzorg bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), De Huidkanker Stichting (HUKAs), Stichting Melanoom, IKNL, RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het National eHealth Living Lab (NeLL) en Euroskin.