Over IKNL

Met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) volgt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) al dertig jaar op landelijk niveau de zorg voor patiënten met kanker. Het levert een schat aan wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten op die direct van waarde zijn voor de praktijk. Inzichten waarmee kanker kan worden voorkomen en de zorg voor patiënten en hun kwaliteit van leven kan worden verbeterd.  

Onze inzet is dan ook om de impact van kanker te reduceren. In een wereld waarin de zorg steeds meer data en daarop gebaseerde informatie krijgt aangeboden, is IKNL een trusted advisor voor de zorg, dé instantie die betrouwbare en onafhankelijke inzichten over kanker deelt. 

We brengen in de NKR iedereen in kaart die in Nederland de diagnose kanker heeft gekregen. Patiënten worden zo gevolgd vanaf diagnose, waarbij essentiële informatie over ziekte, zorg en uitkomsten inzichtelijk wordt gemaakt. We onderhouden zodoende een population based en ziekenhuis overstijgende kankerregistratie (patiëntvolgsysteem).

In nauwe samenwerking met zorgprofessionals voeren we met deze data wetenschappelijk onderzoek uit. De NKR is daarmee uniek in de wereld. Daarnaast vullen we data uit de kankerregistratie waar mogelijk aan met die uit andere bronnen en stellen we data beschikbaar aan anderen. Want, hoe meer data worden gedeeld, hoe eerder oplossingen aan patiënten met kanker geboden kunnen worden.  

Met de kennis en inzichten uit de data bieden we professionals in de zorg handvatten om hun praktijk te verbeteren. We ondersteunen de bespreking van deze inzichten in en met het veld en stimuleren het gebruik van de NKR en andere data in de praktijk. We ontwikkelen en implementeren beslissingsondersteunende toepassingen zoals predictiemodellen. Maar ook Oncoguide, waarin richtlijnen worden verrijkt met actuele data uit nationale en internationale databases en vertaald naar beslisbomen. De medisch specialist én de patiënt krijgen daardoor ter ondersteuning van hun besluitvormingsproces informatie over behandelmogelijkheden volgens de laatste inzichten. 

Financiering

IKNL ontvangt subsidie van het ministerie van VWS. Daarnaast ontvangt IKNL subsidies van onder meer KWF Kankerbestrijding voor trialondersteuning en onderzoek, en van ZonMw voor (verbeter)projecten.

Meer informatie