Jaarplannen en jaarverslagen

Sinds de oprichting van IKNL op 1 januari 2011 geven wij ieder jaar een maatschappelijk jaarverslag uit. Het overzicht van deze eerder jaarverslagen, jaarplannen en het meerjarenbeleidsplan vindt u hieronder.