Jaarbeeld 2022

Een greep uit wat IKNL doet om de impact van kanker te reduceren

Meer aandacht voor jong-volwassen

Per jaar krijgen 4.000 jongvolwassenen de diagnose kanker en worden veelal behandeld zoals andere volwassenen. Om de zorg voor deze patiëntgroep te verbeteren is meer onderzoek en regionale samenwerking nodig. Dat blijkt uit het rapport 'Kanker bij jongvolwassenen', een uitgave van IKNL en het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.


kengetallen iknl 2022

Oncologienetwerken in beeld

Oncologienetwerken verbeteren de zorg voor mensen met kanker, maar er liggen nog grote uitdagingen. Dat bleek uit een rapport van het Citrienfondsprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Platform Oncologie SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten (FMS-SONCOS). Het rapport werd aangeboden aan minister Ernst Kuipers. 

Monitoren bevolkingsonderzoeken

Vergeleken met coronajaar 2020 kregen 1,3 miljoen meer mensen in 2021 een uitnodiging om deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek naar kanker. IKNL analyseerde in opdracht van het RIVM de cijfers.

In 2032 worden er 18 kankerdiagnoses per uur gesteld, en ook het aantal mensen dat leeft met en na de diagnose kanker neemt toe
Kanker in Nederland: trends en prognoses tot 2032

NKR-symposium: inzetten op preventie en passende zorg

Door de toename van het aantal kankerdiagnoses staat de oncologische zorg onder druk. Tijdens het NKR-symposium keek IKNL vooruit, aan de hand van thema’s als preventie en passende zorg, met onder andere bijdragen van prof. dr. Valery Lemmens (IKNL), prof.dr. Jan Kremer (speciaal gezant Passende zorg, Zorginstituut Nederland) en dr. Machteld Wymenga (NVMO). 

Behandelaars, patiëntenorganisaties en beleidsmakers wisten razendsnel in te spelen op de coronapandemie. Dat bleek uit de studies die werden verricht binnen het kanker en COVID-19 project, ondersteund door ZonMw.
Terugblik op de coronapandemie

Meerjarenbeleidsplan

Welke uitdagingen zijn er binnen de oncologische zorg? Welke rol speelt IKNL daarin? In het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 werd de koers voor de komende jaren uitgezet.