Hoofd-halskanker

Bij hoofd-halskanker gaat het om kanker in het hoofd-halsgebied ofwel de bovenste adem- en voedselweg boven het niveau van de sleutelbeenderen. De verschillende kankers die samen de groep hoofd-halskanker vormen zijn zeldzaam. Ongeveer 3% van de gevallen van kanker bevindt zich in het hoofd-halsgebied. Bij mannen is het de 8e en bij vrouwen de 9e meest voorkomende tumorsoort in Nederland.

De groep hoofd-halskanker bestaat uit tumoren die op verschillende plaatsen kunnen zijn ontstaan, bijvoorbeeld op het lippenrood (lip), in de mondholte, speekselklieren, nasofarynx, hypofarynx, orofarynx, larynx, neusholte en neus(bij)holten inclusief middenoor. Meestal ontstaat de kanker in de cellen van het slijmvlies (plaveiselcellen). Bekijk grafieken over de incidentie, behandeling en overleving van hoofd-halskanker, ook voor de zeldzamere vormen

Informatie over hoofd-halskanker voor patiënten vindt u op kanker.nl en de website van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH)

Expertisecentra

De zorg voor hoofd-halskanker is al sinds midden jaren tachtig gecentraliseerd in hoofd-hals oncologische expertisecentra onder de vlag van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT). Binnen dit samenwerkingsverband wordt de kennis en expertise van deze weinig voorkomende kankers gebundeld. Er voldoende gekwalificeerde artsen en paramedici beschikbaar om patiënten goede zorg te kunnen bieden.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar hoofd-halskanker of (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met:

Speekselkliertumoren: een illustratie van onderzoek naar zeldzame kanker

De uitdaging van onderzoek naar zeldzame kankers ligt in de zeldzaamheid, dat geldt ook voor speekselkliertumoren. Eén van de onderzoekers die in de zeldzaamheid van speekselkliertumoren juist kansen zag voor interessante onderzoeksprojecten, is Matthijs Valstar. Hij illustreert aan de hand van de verschillende onderzoeken met collega’s wat de mogelijkheden zijn binnen onderzoek naar zeldzame tumoren en tot welke interessante en bruikbare bevindingen die onderzoeken hebben geleid.

lees verder

Thesis Marieke Brands: ‘Beperk nacontrole mondholtekanker tot twee jaar’

Thesis Marieke Brands: ‘Beperk nacontrole mondholtekanker tot twee jaar’

Patiënten met mondholtekanker krijgen momenteel na de behandeling vijf jaar nacontrole. Marieke Brands stelt in haar proefschrift dat er geen bewijs is voor de keuze voor deze termijn op basis van het risico op recidieven en tweede primaire tumoren. De nacontrole kan volgens haar beter beperkt worden tot twee jaar. Ook moet de nazorg beter worden afgestemd op het risicoprofiel en de behoeften van individuele patiënten. Marieke Brands promoveerde 2 oktober 2020 op dit proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

lees verder

Eveline Grin

adviseur oncologische zorg

lees verder

Boukje van Dijk

Boukje van Dijk

onderzoeker postdoc

lees verder

Relinde Uppelschoten

expert registratie hoofd-halskanker

lees verder