Onderzoek bij hoofd-halskanker

NKR-data vormen een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met zorgprofessionals worden met enige regelmaat gepubliceerd over patiënten met hoofd-halskanker op basis van NKR-data.

Gegevensaanvraag

Zorgprofessionals die onderzoek willen uitvoeren met NKR-gegevens kunnen een verzoek tot gegevensaanvraag indienen bij IKNL.

Lopend onderzoek

Lopende onderzoeken met data uit de NKR richten zich onder meer op onderstaande vragen: 

  • Is de verandering in de incidentie van mondholtekanker over de tijd anders voor de jongere dan voor oudere patiënt?
  • Wat is er veranderd (heden en verleden) in de behandeling en overleving van de oudere hoofd-halskankerpatiënt?
  • Wat zijn de karakteristieken van de primaire tumor in relatie tot het optreden van recidief bij larynxkanker?
  • Wordt hoofd-halskanker vaker vastgesteld in een uitgebreider stadium van ziekte?
  • Hoeveel patiënten zijn niet bekend in een hoofd-hals oncologisch centrum en wat zijn de karakteristieken van deze patiënten?

Publicaties gebaseerd op NKR data

Publicaties uit internationale samenwerkingen met NKR data