Onderzoek bij hoofd-halskanker

De NKR data vormen een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. In samenwerking met zorgprofessionals worden met enige regelmaat gepubliceerd over patiënten met hoofd-halskanker op basis van NKR data.

Lopend onderzoek met data uit de NKR richt zich onder meer op onderstaande vragen: 

  • Hoe vaak, waar en wanneer worden 2e primaire tumoren gevonden na mondholtekanker? Is dit patroon hetzelfde als we hoofd-hals kanker als groep bekijken? En wat zijn de implicaties voor het inrichten van de follow-up voor hoofd-hals kanker?
  • Is de verandering in de incidentie van mondholtekanker over de tijd anders voor de jongere dan voor oudere patiënt?
  • Wat is er veranderd (heden en verleden) in de behandeling en overleving van de oudere hoofd-hals kanker patiënt?
  • Wat zijn de karakteristieken van de primaire tumor in relatie tot het optreden van recidief bij larynxkanker?
  • Wordt hoofd-halskanker vaker vastgesteld in een uitgebreider stadium van ziekte?
  • Hoeveel patiënten zijn niet bekend in een hoofd-hals oncologisch centrum en wat zijn de karakteristieken van deze patiënten?

Publicaties gebaseerd op NKR data

Publicaties uit internationale samenwerkingen met NKR data

Gegevensaanvraag

Zorgprofessionals die onderzoek willen uitvoeren met NKR-gegevens kunnen een verzoek tot gegevensaanvraag indienen bij IKNL.