Besluitvorming

Om de besluitvorming bij de zorg voor patiënten te ondersteunen, werkt IKNL samen met zorgprofessionals en patiëntenverenigingen aan informatiestandaarden, richtlijnen en beslisbomen op het gebied van hoofd-halskanker. 

Project Dataversneller

De zorginformatie in de hoofd-halsketen wordt de komende jaren gestandaardiseerd en herbruikbaar gemaakt. In het project Dataversneller wordt een eerdere succesvolle pilot in Radboudumc vertaald naar een landelijk zorgpad met een bijbehorende informatiestandaard. De verwachting is dat daarmee de zorg voor de patiënt aanzienlijk kan verbeteren. Negen organisaties, waaronder alle relevante specialistenverenigingen, de Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren, het landelijk programma Registratie aan de bron en IKNL gaan hiervoor intensief samenwerken.