Beleid en samenwerking

Een essentiële voorwaarde voor verbetering van de kwaliteit van zorg is intensieve samenwerking met zorgprofessionals en patiëntenverenigingen.

Onderzoekers van IKNL analyseren samen met zorgprofessionals en onderzoekers in hoofd-halscentra data uit de NKR voor het optimaliseren van de zorg. Daarnaast ondersteunt IKNL een aantal regionale hoofd-halswerkgroepen en is voortdurend in gesprek met diverse stakeholders over de mogelijkheden om de kwaliteit van hoofd-halskankerzorg te verbeteren. Wij werken samen met onder meer:

  • Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT)
    ​De Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren is een werkgroep die bestaat uit medici en paramedici die zich bezig houden met de diagnostiek, behandeling en controle van patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied.
  • Paramedische Werkgroep Hoofd-Halstumoren (PWHHT)
    Binnen de hoofd-halsoncologie bestaan monodisciplinair werkende werkgroepen. In 2003 is het landelijk platform van paramedici opgericht: de Paramedische Werkgroep Hoofd-Halstumoren . Het doel van de Paramedische Werkgroep is het coördineren en stimuleren van de paramedische hoofd-hals oncologische zorg in de breedste zin van het woord. Tevens tracht de PWHHT aan te sluiten bij de algemene doelstellingen van de Nederlandse Werkgroep Hoofd- Halstumoren.
  • Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH)
    Patiëntenvereniging HOOFD-HALS is een landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met kanker in het hoofd-halsgebied en hun naasten. Zij ondersteunen patiënten met (medische) informatie, brengen hen in contact met lotgenoten, behartigen hun belangen bij derden en verlenen nazorg.

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie en onderzoek naar hoofd-halskanker of (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: