Kankersoorten

Om de analyses voor de atlas betrouwbaar uit te kunnen voeren, moeten er ‘voldoende’ aantallen diagnoses van een kankersoort zijn. In de Kankeratlas wordt de geografische spreiding voor 24 verschillende kankersoorten getoond waarbij de aantallen voldoende groot waren voor een betrouwbare analyse. Daarnaast wordt ook de categorie ‘alle kankersoorten’ getoond. Dit is het totaal van alle 24 in de atlas apart weergegeven kankersoorten.  

In de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) wordt van alle patiĆ«nten de lokalisatie (de plaats in het lichaam waar de kanker is ontstaan ofwel de topografie) en de morfologische classificatie (weefseltypering) van de tumor zo nauwkeurig mogelijk geregistreerd. Door de combinatie van topografie en morfologie is een indeling gemaakt in kankersoorten. De tabel toont per kankersoort voor elk van de 24 kankersoorten die beschikbaar zijn in de Kankeratlas (donkerblauwe rijen), welke subkankersoorten met bijbehorende topografie- en morfologiecodes in de Nederlandse Kankeratlas zijn gebruikt. Het kaartje van alle kankersoorten in de Kankeratlas betreft de samenvoeging van al deze 24 kankersoorten en bijbehorende codes. Voor een overzicht van alle tumorsoorten die bekend zijn in de Nederlandse Kanker Registratie (NKR), kunt u kijken in de tabel Tumorindeling Nederlandse Kankerregistratie