Longkanker

Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd bij mannen. De afgelopen decennia kwam longkanker in Nederland ook steeds vaker voor bij vrouwen. Onder longkanker vallen onder meer niet-kleincellige longkanker, kleincellige longkanker en mesothelioom (ook wel asbestkanker genoemd). Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 10.000 mensen aan longkanker. De 5-jaarsoverleving is met 17% relatief laag, maar de afgelopen jaren waren kleine verbeteringen te zien.

De helft van de patiënten met longkanker heeft uitzaaiingen bij diagnose. In 2018 ging het om 7.030 patiënten. Hiermee is het tevens de grootste groep patiënten met uitzaaiingen bij diagnose. Longkanker zaait het vaakst uit naar de botten, lever en de andere long. Klik op onderstaande infographic om de locaties van uitzaaiingen voor andere kankersoorten te zien. 

Ontwikkelingen

Belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan verbetering van de overleving bij longkanker zijn betere diagnostiek (onder andere PET-CT-scan) en beschikbaarheid van nauwkeurigere radiotherapeutische methoden. Een recente ontwikkeling is de introductie van doelgerichte therapieën en immuuntherapie. De verwachting is dat deze extra mogelijkheden de komende decennia gaan bijdragen aan verdere vooruitgang van de kwaliteit van zorg en overleving van mensen met longkanker.

Informatie voor patiënten over longkanker vindt u op kanker.nl

Contact

Bent u zorgprofessional en wilt u meer informatie over de registratie, onderzoek naar longkanker, of (regionale) werkgroepen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de kwaliteit van zorg voor patiënten? Neemt u dan contact op met: