Longkanker

Longkanker is de meest voorkomende vorm van longkanker wereldwijd bij mannen. Onder deze kankersoort vallen onder meer niet-kleincellige longkanker, kleincellige longkanker, mesothelioom (ook wel asbestkanker genoemd). Longkanker is een ernstige ziekte, maar er zijn de afgelopen jaren ook verbeteringen zichtbaar in de overleving.

Belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan verbetering van de overleving zijn betere diagnostiek (onder andere PET-CT-scan) en beschikbaarheid van nauwkeurigere radiotherapeutische methoden. Een recente ontwikkeling is de introductie van doelgerichte therapie├źn en immuuntherapie. De verwachting is dat deze extra mogelijkheden de komende decennia gaan bijdragen aan verdere vooruitgang van de kwaliteit van zorg en overleving van mensen met longkanker.

Lees meer over de incidentie van longkanker.