portretfoto Marielle Plaisier

Mariëlle Plaisier

expert registratie hemato-oncologie

Mariëlle Plaisier is in het team Hemato-oncologie de schakel naar de afdeling Registratie. Zij coördineert de tijdige, reguliere en projectmatige registratie van hematologische tumoren. Daarbij is er steeds aandacht voor het verbeteren van het registratieproces en dus de kwaliteit van de data. 

Mariëlle is opgeleid als biochemicus en heeft veel ervaring met de uitvoering van klinisch onderzoek: zowel bij IKNL als bij de farmaceutische industrie.

Continue inhoudelijke afstemming met hematologen verbetert de registratie van hematologische tumoren steeds verder.

Kankersoorten

Hemato-oncologische tumoren

Contactgegevens

E-mail

LinkedIn