Palliatieve zorg

Als blijkt dat een patiënt met kanker niet meer zal genezen, wordt palliatieve zorg een belangrijk onderdeel van het behandel- en zorgtraject. Steeds meer zorgprofessionals erkennen het belang van palliatieve behandeling van de ziekte, gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning, zodat de zorg in de laatste levensfase afgestemd raakt op de individuele waarden en behoeften van hun patiënten. Toch is er nog inspanning nodig om palliatieve zorg naar het niveau te tillen dat patiënten, naasten en andere betrokkenen wensen.

Want hoewel Nederland ten aanzien van zorg aan het einde van het leven internationaal op de achtste plaats staat, maken medici en zorgprofessional zich zorgen over het mogelijk te lang doorgaan met levensverlengende interventies en ziektegericht behandelen.

Daarnaast blijkt uit recente analyses dat zowel patiënten, naasten maar ook zorgverleners in deze fase knelpunten ervaren rond informatie en communicatie, coördinatie en continuïteit van zorg en deskundigheid. Er zijn dus grote kansen om de kwaliteit en de beschikbaarheid van palliatieve zorg verder te verbeteren. 

Zeker ook omdat uit onderzoek blijkt dat de inzet van palliatieve zorg een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Daarnaast blijkt dat de zorguitgaven afnemen als patiënten op de plek van voorkeur kunnen overlijden.  

Tot slot vinden inwoners van Nederland eigen regie, gezamenlijke besluitvorming, aandacht voor persoonlijke wensen, deskundige zorgverleners en bestrijding van pijn en angst de belangrijkste kenmerken van zorg in laatste levensfase.   

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Om de kwaliteit van palliatieve zorg een forse impuls te geven en ervoor te zorgen dat aan de wensen en waarden van mensen in de laatste levensfase voldaan wordt, werd in 2017 het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland uitgebracht. Het vormt de basis voor de inrichting van palliatieve zorg in Nederland. Gemandateerde vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties,zorgverleners en -verzekeraars beschrijven hierin wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn. De waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied vormen hierbij het uitgangspunt. Bij de toepassing van het kwaliteitskader zou de groeiende groep palliatieve patiënten de zorg moeten worden geboden die betrokkenen met het Programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ voor ogen hebben.